Gå til hoved indhold

Sagsbehandlingsfrister

Her kan du se, hvor lang tid der forventes at gå, fra du har ansøgt, til der en træffes en afgørelse på Børn- og Ungeområdet.

Værd at vide

  • Sagsbehandlingsfristen afhænger af, hvad du søger om (se mere neden for)
  • Sagsbehandlingsfristen gælder fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget din ansøgning, til vi senest skal have truffet afgørelse.

Sagsbehandlingsfrister