Gå til hoved indhold

Sagsbehandlingsfrister

Her kan du se, hvor lang tid der forventes at gå, fra du har ansøgt, til der en træffes en afgørelse på Børn- og Ungeområdet.

Værd at vide

  • Sagsbehandlingsfristen afhænger af, hvad du søger om (se mere neden for)
  • Sagsbehandlingsfristen gælder fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget din ansøgning, til vi senest skal have truffet afgørelse.

Sagsbehandlingsfrister

Fritagelse fra et sundt frokostmåltid
§ 16a, stk. 3
2 uger - Børneudvalg Dagtilbud og Pladsanvisning


Afgørelse om optagelse i dagtilbud
§ 26, (jf. § 27/§ 27a)
Med det samme - borgeren booker selv Børneudvalg Dagtilbud og Pladsanvisning


30 timers deltidsplads ved barselsorlov
§ 27 b
2 uger - Børneudvalg Dagtilbud og Pladsanvisning


Afgørelse om økonomisk fripladstilskud efter ansøgning
§ 43, jf. § 43a og § 63, jf. § 63 a
2 uger - Dagtilbud og Pladsanvisning


Søskendetilskud og fripladstilskud klub
§ 63
2 uger - Børneudvalg Dagtilbud og Pladsanvisning


Afgørelse om optagelse i klubtilbud mv.
§ 67
2 uger - Skoleudvalg Dagtilbud og Pladsanvisning


Afgørelse om tilskud til privat pasning som alternativ til plads i dagtilbud
§ 80
4 uger - Børneudvalg Dagtilbud og Pladsanvisning


Søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud, GFO eller privat pasning
§ 85
3 uger - Børneudvalg Dagtilbud og Pladsanvisning


Kombinationstilbud
§ 85a
3 uger - Børneudvalg Dagtilbud


Særlige dagtilbudspladser
Servicelovens § 32
12 uger - Børneudvalg Dagtilbud og Pladsanvisning


Særlige klubtilbud
Servicelovens §36
12 uger - Skoleudvalg Skolevisitation