Mere om Dagtilbud i Gentofte

Hvad handler børnevisionen om? Hvordan arbejder Dagtilbud med overgange mellem tilbud? Hvad er Fri for mobberi? Få mere at vide om dagtilbud i Gentofte.

Børnevision: Tryghed, Leg og Læring - Børn forandrer verden

Gentofte Kommune har et højt ambitionsniveau på børneområdet og har skabt en retningsgivende vision for børn mellem nul og seks år, visionen er:

At et hvert barn udvikler egen identitet i et miljø med tryghed og nærvær. Det enkelte barn oplever glæden ved at lære, indgå i fællesskaber og forandre verden omkring sig.

Forældre og professionelle har de højeste ambitioner for udviklingen af barnets potentialer, og skaber de bedste betingelser for børnene.

Nøgleordene er Levende nærvær, Legende læring og Lyttende samspil.

Læs mere om børnevisionen Tryghed, Leg og Læring - Børn Forandrer Verden.

 

Sammenhængende overgang på 0-6 årsområdet.

I Gentofte Kommune arbejder vi for at sikre alle børn et godt børneliv. Derfor lægger vi vægt på at skabe sammenhængende overgange og kontinuitet mellem vores tilbud for børn i alderen 0-6 år. Til at understøtte arbejdet har kommunalbestyrelsen vedtaget retningslinjer for samarbejde og videndeling mellem dagtilbud og relevante aktører, som samler alle tværfaglige samarbejdsaftaler om børns trivsel, udvikling, læring og dannelse, i henhold til gældende love og politikker på børneområdet .
Med retningslinjerne er der skabt en fælles ramme for samarbejdet og videndelingen mellem Sundhedsplejen og Dagtilbud, Dagtilbud og Skole, Dagtilbud og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) samt Dagtilbud og Børn og Familie. Retningslinjerne beskriver, hvem vi er, hvad vi gør, hvordan vi samarbejder og deler viden for:

  • at skabe trygge overgange med de bedste betingelser for dit barns trivsel, læring og udvikling
  • at sikre kontinuitet og sammenhæng i samarbejdet omkring dit barn
  • at sikre systematisk videndeling i samarbejdet omkring dit barn
  • at sikre en særlig opmærksomhed på børn i sårbare og udsatte positioner
  • at sikre opfølgning og evaluering på vores professionelle samarbejde om børns overgange mellem tilbud.

Her kan du læse mere om Sammenhængende overgange.

 

Fri for Mobberi

Et antimobbe–program for børn fra 3-8 år, som Gentofte Kommune har besluttet at implementere i samtlige daginstitutioner, skoler og fritidsordninger.

Den brede implementering sker på baggrund af de gode erfaringer fra et pilotforløb, som Gentofte Kommune deltog i fra 2007 til 2009. Pilotprojektet blev gennemført i tæt samarbejde med andre kommuner, Red barnet, Mary Fonden og RUC.

Andre oplysninger

I venstremenuen kan du få mere at vide om: 

  • Den pædagogiske udvikling der løbende foregår
  • Oplysninger om forældreindflydelse og styrelsesvedtægter 
  • Hvordan daginstitutioner er organiseret i styringsnetværk og
  • Madordninger
  • Information om privatinstitutioner.

Ansvarlig for siden:

Dagtilbud
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,