Udsatte børn

Du har pligt til at underrette kommunen, hvis du mener et barn har så store vanskeligheder, at der er behov for hjælp fra kommunen. Underretningen kan ske anonymt, skriftligt som mundtligt.

Når man som borger eller offentlig ansat får kendskab til et barn eller en ung der mistrives, er man forpligtet til at underrette kommunen.

Underretningspligten

Er du borger og har kendskab til et barn eller en ung under 18 år der mistrives, er du ifølge Serviceloven forpligtet til at underrette kommunen.

Mistrivsel kan omhandle et barn eller ung med et handicap eller langvarig indgribende lidelse eller et barn, der er udsat for omsorgssvigt.

Benyt linket for at sende en underretning til Børn og Familie. Via linket er det muligt at vælge at være anonym. Underretningsskema for borgere

Hvis situationen er akut og du ikke mener, at det kan vente til næste hverdag hvor kommunen har åben, kan du kontakt Gentofte Politi på 39 45 14 48, som vil kontakte Gentofte kommunes rådighedsvagt.

Underretning fra offentligt ansat

Som offentlig ansat er du ifølge lov om Social service § 153 forpligtet til at underrette kommunen, hvis du gennem dit erhverv får kendskab til mistrivsel af et barn eller en ung under 18 år eller der umiddelbart er behov for særlig støtte.

Benyt linket for at sende en underretning til Børn og Familie: Underretningsskema for fagprofessionelle

Som underretter vil du ikke blive part i sagen og kan derfor ikke få oplysninger om sagens gang.

Når kommunen modtager en underretning, er vi forpligtet til at kontakte forældrene og tilbyde dem rådgivning og hjælp til at løse evt. problemstillinger.

Handling inden 24 timer efter modtagelse af en underretning

Jf. lov om Social service § 155 skal det sikres, at der iværksættes en rettidig og systematisk vurdering i alle underretninger med henblik på at afklare, om barnet eller den unge har behov for særlig støtte. Der skal foretages en central registrering og det skal senest 24 timer efter modtagelse af underretningen vurderes, om barnet eller den unges sundhed eller udvikling er i fare, og om der derfor er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for barnet eller den unge.

Kommer der efterfølgende underretninger skal sagen genvurderes.

I underretninger kan der finde samtale sted med barnet. Samtalen kan finde sted uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver og dennes tilstedeværelse, når hensynet til barnets eller den unges bedste taler herfor. I tilfælde af overgreb mod et barn eller en ung SKAL der finde en samtale sted med barnet eller den unge og det kan ske uden samtykke fra forældremyndighedsinden