Visitation

Visitation

Det er enheden Sociale Institutioner og Familiepleje, der driver, udvikler og visiterer til institutionerne.

Vi holder løbende visitationsmøder og visiterer også ad hoc i akutte sager. Kommuner, der ønsker plads til et barn eller en ung på en institution, kan sende en ansøgning vedlagt børnefaglig undersøgelse, handleplan og andre relevante bilag til

Gentofte Kommune
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid
Sociale Institutioner og Familiepleje
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund

Sikker e-mail: gentofte@gentofte.dk att: Sociale Institutioner og Familiepleje

Hellerup krisecenter, Familieinstitutionen og Børneterapien er selvvisiterende. Henvendelse kan ske direkte til institutionen.

Du er velkommen til telefonisk at kontakte Sociale Institutioner og Familiepleje eller direkte til en institution for at høre om ledige pladser, ventetid, målgruppe m.v.’’

Akutanbringelser

Ved behov for akutanbringelse kan du tage kontakt til Sociale Institutioner og Familiepleje. Uden for kommunens åbningstid kan du kontakte den relevante institution. Dohns Minde har som opgave at modtage børn og unge i akutte situationer, men alle institutioner kan ved pladsledighed benyttes i en akut situation, såfremt barnet eller den unge er inden for institutionens målgruppe.

Ansvarlig for siden:

Sociale Institutioner
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,