Social inklusion af udsatte børn og deres familier

Børn, Unge og Fritid har i samarbejde med Social – og Indenrigsministeriet og NVIE(Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion) i årrækken 2004-2008, implementeret et udviklingsprojekt omhandlende Social inklusion på dagtilbudsområdet. 16 dagtilbud deltog i projektet og de 8 inkluderende tilbud i Gentofte Kommune har i dag en praksis hvor inklusion af børn med udfordringer i livet er i fokus.

I 2010-2011 certificeres to inkluderende tilbud og disse tilbud vil i fremtiden være kompetencecentre som dagtilbud og skoler fagligt kan trække på i forhold til inklusion.