Institutioner med tilbud til børn og unge med særlige behov

Kommunens specialiserede institutioner giver tilbud om målrettet støtte til børn og unge med særlige behov. Der er fokus på inklusion i tilbuddene.

Tilbud i almindelige daginstitutioner

Vi har fokus på at inkludere børn med særlige behov i almindelige dagtilbud. Det kan være et barn med et handicap eller med behov for særlig støtte i sin læringsproces og som gør brug af ét af de "særlige tilbud", vi tilbyder.

Sociale institutioner 

Under den tværfaglige enhed Børn, Unge og Fritid, varetager Sociale Institutioner og Familiepleje driften og udviklingen af i alt 10 sociale børne- og ungetilbud.

Tilbuddene omfatter døgninstitutioner for børn og unge med handicap, og børn og unge med psykosociale problemer samt specialbørnehave, fysio- og ergoterapeutisk tilbud til børn med handicap, aflastningsinstitution, krisecenter for voldsramte kvinder og en familieinstitution. Derudover er der et forebyggende tilbud for børn og et bofællesskab for unge.

Tilbuddene tilpasses og omstilles løbende for at imødekomme behov og efterspørgsel fra de mange kommuner, der benytter institutionerne via takstbetaling. Fleksibilitet i tilbuddenes ydelser er et væsentligt kendetegn for Gentofte Kommunes tilbud.

Vores brede vifte af tilbud på børne- og ungeområdet medvirker til at sikre en faglig bæredygtig udvikling og en høj kvalitet i de enkelte ydelser.

Du kan læse mere om institutionerne ved at se under "Det psykosociale område" eller "Handicapområdet" i menuen til venstre.