Genvejsmenu

Familiepleje

Familieplejeteamet står for anbringelse af børn og unge i plejefamilier. Der kan være tale om døgnpleje eller aflastning.

Familieplejeteamet i Gentofte Kommune er organisatorisk tilknyttet Børn og Skole enheden Sociale Institutioner og Familiepleje.

Familieplejeteamet varetager bl.a.:

  • ansættelser af plejefamilier 
  • uddannelse af plejefamilier
  • placeringen af barnet i plejefamilien
  • tilrettelægger indkøringen
  • yder støtte til plejefamilier

Støtte til plejefamilier består af vejledning og supervision til plejeforældrene og samtaler med barnet. Derudover arrangerer familieplejeteamet undervisning, kursusaftener og i perioder supervisionsgrupper for plejeforældrene.

Familieplejeteamet deltager i samarbejdet med de involverede parter omkring det enkelte barn.

Henvendelse kan ske til nedenstående familieplejekonsulenter

Tlf.nr. 2326 9355 Birgitte Schultz

Tlf.nr. 2326 9356 Signe Dilling Borup

Tlf.nr. 2326 9357 Gry Thordal Hansen