Børn og unge med særlige behov

Børn og unge udvikler sig forskelligt. Har dit barn et særligt behov, er der mulighed for at søge hjælp i både det primære og sekundære system.

Vi søger hele tiden at udvikle vores tilbud til børn og unge med særlige behov og deres familier. Det er vores mål at yde en tidlig, helhedsorienteret, tværfaglig indsats til børn og unge med særlige behov. Dette skal altid ske i samarbejde med barnet og dets familie.

Målgrupper

Børn og unge med særlige behov kan være:

Børn, der har behov for støtte på grund af dårlig trivsel, for eksempel på grund af omsorgssvigt, uhensigtsmæssig adfærd f.eks. er kriminalitetstruet, misbrugsproblemer, tab af forældre, børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse m.m.
Vi har etableret forskellige tilbud, som skal imødekomme barnets behov med øje for de problemstillinger, der er.

Eksempler på indsatsområder

I det primære system kan det være rådgivning fra sundhedsplejen, pædagogisk vejledning i dagtilbud eller i skolen, vejledning fra pædagogisk psykologisk rådgivning, ungdomsvejledning og lignende.

I det sekundære system findes der forskellige støttemuligheder. Behovet vurderes i samarbejde med barnet, den unge og forældrene.

Overgangen fra ung til voksen

Er du ung med handicap eller psykosociale vanskeligheder kan det være en stor omvæltning for dig og dine forældre, når du fylder 18 år. I pjecen "18 år og hva' så?" kan I læse om de forandringer, der venter ved overgangen til voksenlivet:

Kontakt til Børn og Skole

Ring evt. til Gentofte Rådhus: tlf. 3998 4500 og spørg efter den relevante fagperson ud fra jeres behov.