Brug af offentlige arealer

Hvis du vil bruge en vej, sti eller plads fx til at holde et arrangement eller til at stille en container op, kræver det en tilladelse fra Park og Vej, som er vejmyndighed i kommunen.

Du kan få overblik over, hvilke regler der gælder for brug af kommunens offentlige arealer i vejledningen:

Vejledning i brug af offentligt tilgængelige arealer.

I vejledningen finder du næsten al information om brug af kommunens veje, stier og pladser, uanset hvilket formål du har med at bruge vejarealet. Hvis du ikke kan finde det, du søger, er du velkommen til at kontakte Park og Vej på park-vej@gentofte.dk

På siderne herunder kan du læse de særlige og uddybende regler, vejledningen henviser til, som gælder for:

Ansøgningen om brug af offentligt areal skal sendes digitalt via virk.dk:

Ansøg om brug af vejareal på Virk.dk