Gå til hoved indhold

Erhvervsaffald - regler og gebyrer

Virksomheder skal kunne dokumentere, hvordan erhvervsaffaldet bliver håndteret. Kend reglerne for erhvervsaffald og læs om betaling for adgang til genbrugsstationen.

Værd at vide

  • Virksomheder skal sortere affald i de samme 10 affaldstyper som private husholdninger.
  • Bruger din virksomhed genbrugsstationen, så registreres jeres besøg ved hjælp af af nummerpladeaflæsning. Antallet af månedlige besøg bliver faktureret. 
  • Regulativ for erhvervsaffald fra 3. april 2013 (udarbejdet i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsen BEK nr. 1309 af 18. december 2012) beskriver regler for erhvervsaffaldet.
  • Affald og Genbrug anviser forbrændingsegnet, deponeringsegnet samt farligt affald til godkendte modtageanlæg.
  • Virksomheder skal sørge for korrekt kildesortering og afsætning af genanvendeligt affald og transport via en transportør eller indsamlingsvirksomhed, der er registreret i Energistyrelsens Affaldsregister.

Selvbetjening

Spørgsmål og svar