Gå til hoved indhold

Erhvervsaffald - regler og gebyrer

Virksomheder skal kunne dokumentere, hvordan erhvervsaffaldet bliver håndteret. Kend reglerne for erhvervsaffald og gebyrerne for adgang til genbrugsstationen.

Værd at vide

  • Virksomheder der vil have adgang til genbrugsstationen skal betale genbrugspladsgebyr.
  • Gebyr for dagrenovation skal kun betales, hvis din virksomhed er tilmeldt den kommunale renovationsordning.
  • Regulativ for erhvervsaffald fra 3. april 2013 (udarbejdet i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsen BEK nr. 1309 af 18. december 2012) beskriver regler for erhvervsaffaldet.
  • Affald og Genbrug anviser forbrændingsegnet affald og affald til deponi. Genanvendeligt affald skal virksomheden selv sørge for korrekt kildesortering og transport af via en transportør eller indsamlingsvirksomhed, der er registreret i Energistyrelsens Affaldsregister.
  • Fra d. 31. december 2022 er det et krav, at arbejdspladser sorterer husholdningslignende affald i de samme 10 affaldstyper som private husholdninger.

Selvbetjening

Spørgsmål og svar