Gå til hoved indhold

Hjælp til sygdomsramt medarbejder

Find ud af, hvilke muligheder I har for at beholde jeres langtidssyge medarbejder på arbejdspladsen med fx hjælpemidler eller personlig assistance.

Søg om en §56-aftale og få refunderet udgifter til sygedagpenge

Er jeres medarbejder kronisk syg og har en langvarig sygdom? Så kan en §56-aftale være en hjælp.

Med en §56-aftale får virksomheden refunderet udgifterne til sygedagpenge allerede fra første fraværsdag. Aftalen bliver indgået mellem virksomheden og jobcentret.

Søg om §56-aftale

Aftalen gælder først, når jobcentret har godkendt aftalen.

Læs om hvad en §56-aftale er, og hvem der kan få den

I kan også kontakte ydelsescentret for mere information.
Find kontaktoplysninger til ydelsescentret

Få hjælp af en rådgiver fra jobcentret

Har I en medarbejder med langvarig eller kronisk sygdom? Én af vores rådgivere kommer gerne forbi til et møde med jer og jeres medarbejder.

Rådgiveren kan:

 • afklare situation og forventninger
 • udarbejde plan for, at I kan beholde jeres medarbejder på arbejdspladsen
 • give råd og vejledning om fx hjælpemidler og personlig assistance
 • fortælle om relevant lovgivning og muligheder.

Kontakt jobcentret for en aftale.
Find kontaktoplysninger til jobcentret

Søg om hjælpemiddel

Har jeres medarbejder brug for hjælp til at udføre sine arbejdsopgaver? Et hjælpemiddel eller en mindre tilpasning af arbejdspladsen kan være en mulighed.

Det kan fx dreje sig om:

 • audioudstyr til medarbejdere med nedsat hørelse
 • redskaber til ordblinde
 • en speciel ergonomisk kontorstol.

I kan søge om hjælpemiddel, hvis det er afgørende for, at jeres medarbejder kan blive i sit job.

Kontakt jobcentret for rådgivning og ansøgning om hjælpemiddel.
Find kontaktoplysninger til jobcentret

Læs om hjælpemidler 

Søg om personlig assistance

Kan jeres medarbejder ikke udføre samme opgaver som hidtil på grund af sygdom, handicap eller funktionsnedsættelse? Løsningen kan være at ansætte en personlig assistent, der kan assistere medarbejderen.

En personlig assistent kan fx:

 • hjælpe med at skrive og taste
 • læse op
 • tolke
 • køre bilen i arbejdssituationer
 • hjælpe med at strukturere arbejdsopgaver.

Vær opmærksom på, at medarbejderen selv skal klare væsentlige dele af jobbet. Den personlige assistent hjælper til, og er ikke vikar eller ansat til at hjælpe andre medarbejdere.

Hvem kan I ansætte som assistent?

I kan ansætte én af jeres nuværende medarbejdere. I kan også ansætte en ny medarbejder til opgaven.

Jobcentret betaler et tilskud til jeres udgifter til en personlig assistent. Tilskuddet svarer som udgangspunkt til studentertimelønssatsen trin 3, stedtillægssats 4, som er fastlagt i overenskomsten mellem HK og Staten.

Se overenskomst mellem HK og stat
Søg om personlig assistance, udfyld ansøgningsskema og send til jobcentret.

Hent ansøgningsskema via star.dk
Læs om personlig assistance