Gå til hoved indhold

Leverandør af fritvalgsprodukter

I henhold til §112 i serviceloven har borgere frit leverandørvalg i forbindelse med køb af hjælpemidler. Der er dog en række betingelser, som leverandørerne skal opfylde.

Betingelser til leverandøren

Gentofte Kommune har opstillet nogle generelle betingelser til leverandører (aftaleleverandører såvel som fritvalgsleverandører) af hjælpemidler til borgere med bevilling.

Derudover kan der være stillet nogle særlige krav eller betingelser i forbindelse med indgåelse af konkrete kontrakter eller gennemførelse af prisindhentninger. Særlige krav eller betingelser vil altid have forrang.

De generelle betingelser vedrører:

  • Understøttelse af borgernes køb samt rådgivning og vejledning
  • Ændringer i produktsammensætninger og erstatningsprodukter
  • Statistik
  • Bevillingssystem
  • Fakturering
  • Bestilling
  • Levering
  • Akutte situationer

Hent Generelle betingelser - særlig information til fritvalgsleverandører af hjælpemidler efter §112 i serviceloven