Gå til hoved indhold

Gravetilladelse

Entreprenører og forsyningsselskaber skal søge om tilladelse til at grave i offentlige veje og private fællesveje i kommunen. Det gælder også gravearbejde i fortove, rabatter og bagkanter.

Værd at vide

  • Som entreprenører eller forsyningsselskab skal du søge om tilladelse på virk.dk til at grave i veje, fortove og lignende i Gentofte kommune.
  • Ejeren af vejen, skal give tilladelse til gravearbejdet. Vejmyndigheden i Park og Vej behandler ansøgningen. Indsend ansøgningen senest 8 dage før gravearbejdet skal begynde.
  • Du finder oplysninger om, hvor der ligger ledninger i vejen i Ledningsregisteret LER.
  • Du finder oplysninger om, hvor fjernvarme- og svagstrømskabler er placeret via arcgis.com.
  • Når gravearbejdet starter, skal du sørge for tydelig afmærkning og fornuftig passage for forgængere. Arbejder du tæt på kommunens træer, skal du beskytte rødder, stamme og krone.

Selvbetjening

Spørgsmål og svar