Gå til hoved indhold

Filmoptagelse

Du skal søge om tilladelse til at lave film- eller TV-optagelser på offentlige lokationer i Gentofte Kommune. Kend vores frister. Få styr på reglerne om afspærring, parkering og varsling.

Værd at vide

  • Vær i god tid. Søg om tilladelse min. 14 dage før filmoptagelsen, hvis det er nødvendigt at afspærre et areal til parkering af filmbus eller lignende. 
  • Din ansøgning skal indeholde en beskrivelse, samt et kortbilag eller en tegning, som viser hvilket areal du gerne vil bruge til filmoptagelser, og i hvilket tidsrum.
  • Gentofte Kommune prioriterer trafiksikkerheden, hensynet til beboere og erhvervslivet, beskyttelse af parker og natur, og retningslinjer fra politi og brandvæsen, når vi vurderer din ansøgning.
  • Bliver din ansøgning godkendt, skal du skriftligt orientere beboerne og erhvervsdrivende i området om, hvornår optagelserne vil finde sted.
  • Når filmoptagelserne er slut, har du ansvar for at rydde op og rengøre vejarealer. 

Spørgsmål og svar