Gå til hoved indhold

Voksenlærling, -elev og jobrotation

Find ud af reglerne for at ansætte en voksenlærling eller voksenelev. Find også ud af, hvordan I kan efteruddanne jeres medarbejdere og samtidig få vikardækning med jobrotationsordningen.

Ansæt en voksenlærling/voksenelev

Når I ansætter en voksenlærling/voksenelev, får I en medarbejder med erfaring, der er vant til at tage ansvar. I får en medarbejder, der bidrager allerede fra første arbejdsdag.

I kan ansætte en medarbejder over 25 år i voksenlære eller som voksenelev. En voksenlærling/elev er skiftevis i praktik hos jer og i uddannelse på en erhvervsskole.

For at få en voksenlærling/elev, skal I igennem fire trin:

  1. Bliv godkendt som praktikvirksomhed af uddannelsesinstitutionen
  2. Find eleven
  3. Vælg en uddannelsesaftale
  4. Underskriv uddannelsesaftalen med jeres voksenlærling/elev
  5. Bliv godkendt af jobcentret.

Husk, at søge om at blive godkendt af jobcentret inden for de første 30 dage fra eleven er startet på sin uddannelse. Søger I senere, kan I kun få tilskud fra det tidspunkt, I har søgt.

Søg om at blive godkendt til at have en voksenlærling/elev af jobcentret
Guide til, hvordan I ansætter en voksenlærling/elev 

Har I spørgsmål, kan I kontakte jobcentret.
Find kontaktoplysninger til jobcentret

Økonomi og tilskud

I betaler løn til jeres voksenlærling/elev. Lønnen svarer til mindstelønnen for ufaglærte inden for faget.

I praktikperioden kan I få tilskud fra jeres lokale jobcenter. Tilskuddet er enten 30 kr. eller 45 kr. i timen. Tilskuddets størrelse kommer fx an på, om jeres nye voksenlærling/elev er faglært, ufaglært eller ledig.

I kan få tilskud i hele uddannelsesperioden, hvis personen er ledig. Kommer personen fra job, kan I kan få tilskud i op til to år.

Læs om regler og tilskud for voksenlærling/elev

Kontakt jobcentret for mere information.
Find kontaktoplysninger til jobcentret

Søg om tilskud

Husk, at søge om tilskud senest én måned efter uddannelsesaftalen er påbegyndt. Ellers kan det få konsekvenser for udbetalingen af jeres tilskud.

Søg om tilskud til voksenlærling/elev

Har I spørgsmål, kan I kontakte ydelsescentret.
Find kontaktoplysninger til ydelsescentret

Brug jobrotationsordningen

Når I bruger jobrotationsordningen, kan I få tilskud til at ansætte en vikar, når jeres medarbejder skal på lønnet efteruddannelse.

I kan ansætte en vikar i minimum 10 timer om ugen i op til seks måneder. I kan få tilskud til ansættelsen, den såkaldte jobrotationsydelse.

Når jeres medarbejder er på uddannelse, skal I udbetale den samme løn, som I plejer. Når I ansætter en vikar, skal vikaren have overenskomstmæssig løn eller gældende løn for tilsvarende arbejde.

I skal være opmærksomme på, at:

  • Medarbejderen, I sender på efteruddannelse, ikke må have en lang videregående uddannelse fra fx universitet.
  • Medarbejderen skal have været ansat hos jer i minimum tre måneder.
  • Vikaren, I ansætter, skal have været ledig i mindst seks måneder.
  • Vikaren skal løse de opgaver, som jeres medarbejder normalt løser.
  • Vikaren skal være ansat i den periode, medarbejderen er på efteruddannelse.

For at søge om jobrotationsforløb skal I kontakte jobcentret.
Find kontaktoplysninger til jobcentret

Vi hjælper jer også med at finde én eller flere kvalificerede vikarer.

Husk at søge om jobrotationsydelse, inden jobrotationsforløbet starter. Søger I senere, kan I kun få jobrotationsydelse fra det tidspunkt, I har søgt.

Udfyld ansøgningsskema til jobrotationsydelse.

Find ansøgningsskema til jobrotationsydelse

Når I har udfyldt skemaet, skal I sende det til Gentofte Kommunes ydelsescenter via Digital Post. Hav MitID klar og skriv ”Ydelsescenter” i emnefeltet:

Send Digital Post til Gentofte Kommune

Kontakt ydelsescentret for mere information.
Find kontaktoplysninger til ydelsescentret

Læs om jobrotationsordningen