Gentofte Ejendomme

Gentofte Kommune har ansvaret for mere end 400 ejendomme og er ejer af 330 ejendomme. Det er Gentofte Ejendomme, som står for kommunens bygningsvedligehold og drift.


Ejendomsporteføljen dækker over idrætsanlæg, plejeboliger, skoler og fritidscentre, daginstitutioner, sociale institutioner, biblioteker, brandstationen, rådhuset og driftsbygninger.

Ved akutte skader vedrørende varme, ventilation, vand og el kontaktes AKUT telefonen, nr.3998 8888.

Har du brug for anden hjælp, kan du i åbningstiden, ringe til Gentofte Ejendomme, tlf. nr. 3998 8521, eller du kan skrive til vores hoved postkasse gentofte.ejendomme@gentofte.dk

 

Målsætningen for Gentofte Ejendomme er:

Kvalitet i Gentofte: Gentofte Kommune er rig på fantastiske bygninger og bebyggelser samt karakterfulde grønne områder.

Omgivelserne og indpasningen i bebyggelsen og i kvarteret skal respekteres. Der skal lægges vægt på eksisterende kvaliteter, men der skal også være plads til arkitektonisk fornyelse. Gentofte Kommune er foregangskommune, når det drejer sig om visionær planlægning og moderne byggeri. Gentofte Ejendomme vil fortsætte den linje.

Kvalitet for eftertiden: Ejendommene skal være af så høj kvalitet, at de er værd at bevare for eftertiden.

Kvalitet i proces: Det er et mål, gennem en faglig dialog og et godt samarbejde med brugere, interessenter, rådgivere, entreprenører og håndværkere, samt dygtige medarbejdere og velfungerende værktøjer, at skabe processer der opnår maksimal kvalitet.

Kvalitet for modtager: Gentofte Kommune skal bevares og udvikles som en smuk kommune, der understøtter borgernes livskvalitet og trivsel.

 

 

Ansvarlig for siden:

Gentofte Ejendomme
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,