Gå til hoved indhold

Hvad må kommuner?

Har du en god ide til en aktivitet, som du godt kunne tænke dig, at kommunen blev involveret i, eller vil du bare gerne vide, hvad der gælder for en kommunes opgaveløsning, kan du læse mere her.

Tjekliste til dig med en god idé

Gentofte Kommune må kun udføre eller støtte en aktivitet, hvis en række betingelser er opfyldt, blandt andet:

  1. At det er en lovlig aktivitet for en kommune (opgaven må fx ikke høre til hos andre aktører - private eller offentlige)
  2. At aktiviteten er til glæde for alle kommunens borgere eller en sagligt afgrænset kreds.
  3. At kommunen ikke yder økonomisk støtte til konkrete borgere
  4. At kommunen ikke yder støtte – direkte eller indirekte – til konkrete virksomheder
  5. At kommunen ikke udøver erhvervsvirksomhed (fx restaurationsvirksomhed)

Du kan læse mere om de enkelte krav nedenfor under 'Principper for opgaveløsning efter kommunalfuldmagtsreglerne'.

Læs mere om, hvordan du kan få sparring til dit initiativ

Om kommuners opgaveløsning

Kommunal opgaveløsning skal have hjemmel i enten skrevne regler (lovgivningen) eller uskrevne regler (kommunalfuldmagtsreglerne).

Størstedelen af de kommunale opgaver er reguleret ved lovgivning. Det gælder det sociale område, børnepasning, folkeskole, ældrepleje, sundhed, natur, miljø og planlægning.

Kommunalfuldmagtsreglerne kommer kun i spil, hvis loven ikke er udtømmende i forhold til, hvad kommunerne kan på et område. Indholdet af kommunalfuldmagtsreglerne er fastsat gennem tilsynspraksis.

Kommunalfuldmagtsreglerne har deres primære anvendelsesområde på kultur- og fritidsområdet.
Neden for kan du læse om de generelle principper for kommuners opgaveløsning, og særligt om kommunalfuldmagtsreglerne.

Generelle principper for opgaveløsning

Principper for opgaveløsning efter kommunalfuldmagtsreglerne