Gå til hoved indhold

Frikommuneforsøg 2016-2021

Gentofte Kommune har sammen med Gladsaxe og Rudersdal kommuner afprøvet nye samarbejdsformer på det somatiske akutområde. Forsøget var en del af Frikommuneforsøg II-ordningen.

Fælles AkutTeam

Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner oprettede i 2018 et fælles AkutTeam. Akutteamet yder akut og specialiseret sygepleje til borgere i eget hjem, på plejecentre, midlertidige pladser og botilbud.

Visionen for AkutTeamets arbejde er, at borgerne får akut hjælp, der sikrer, at de får den fornødne pleje og behandling enten i hjemmet eller på kommunale institutioner. Derudover er det målet, at unødige indlæggelser undgås.

Da AkutTeamet blev oprettet, besluttede kommunerne – efter aftale med Indenrigsministeriet – at lave et frikommuneforsøg. Frikommuneforsøg giver kommunerne mulighed for at afprøve nye måder at løse opgaver på, da de i forsøget kan fritages fra udvalgte love og regler.

Regelfritagelser for AkutTeamet

AkutTeamet har siden sin start i foråret 2018 arbejdet under to regelfritagelser gennem frikommune-ordningen:

  • Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner fik mulighed for at udstyre deres akutsygeplejersker med visse typer medicin, som ellers skal udskrives af en læge.
  • Kommunerne fik fritagelse, så visitation af akutsygepleje på tværs af kommunegrænserne blev hurtigere og mindre bureaukratisk.

Download Frikommuneforsøgets vedtægter (PDF)

Evaluering

I forbindelse med forsøgets afslutning d. 31.12.2020 blev der udarbejdet en evaluering. Den viste, at de to regelfritagelser havde været til stor gavn for AkutTeamets arbejde og dermed for den sygepleje, man kunne give borgerne i de tre kommuner.

Download evaluering af Frikommuneforsøget (PDF)

Selvom frikommuneforsøget formelt set er afsluttet, fortsætter AkutTeamets arbejde med de to regelfritagelser frem til 31.12.2021. Det ekstra år med regelfritagelse giver deltagere i frikommuneforsøg mulighed for at fortsætte med forsøget, indtil Folketinget har taget stilling til om reglerne inden for området skal ændres.