Gå til hoved indhold

Flygtninge og integration

Vi arbejder med en helhedsorienteret indsats for flygtninge, da det giver det bedste udgangspunkt for en god integration i Danmark. Vi hjælper fx med bolig, uddannelse, job og kontakt til frivillige.

Ny borger i kommunen

Alle flygtninge, som flytter til Gentofte, har fået tilkendt asyl, familiesammenføring eller har fået opholdstilladelse efter særloven om fordrevne fra Ukraine. Det er Udlændingestyrelsen, der afgør, hvordan nye flygtninge skal fordeles mellem kommunerne.

Nyankomne fra Ukraine, som har fået opholdstilladelse efter særloven
Når du har fået opholdstilladelse i Gentofte Kommune vil du blive kontaktet af en eller flere medarbejdere fra kommunen, som bl.a. vil tale med dig om bolig, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, danskundervisning og job. Hvis du har børn, taler vi også med dig om dagtilbud og skole. Du vil få tilbudt en tolk, hvis du ikke taler engelsk. Vi gør alt vi kan for at behandler de mange henvendelser, så hurtigt som muligt.

Hvis du er i tvivl om kommunen har dine kontaktoplysninger, så send os en mail på ukraine@gentofte.dk

Flygtninge skal have mulighed for at bidrage til fællesskabet med det, de kan. De skal føle sig som en værdsat del af det danske samfund. Derfor bliver flygtninge tidligt en del af en fælles indsats med blandt andet danskundervisning, jobsøgning, uddannelse, men også med adgang til det digitale Danmark. Det er fx cpr-nr., sundhedskort, læge, skattekort, NemKonto, MitID og Digital Post. 

Midlertidig bolig

Alle flygtninge, som fordeles til kommunen, får anvist en midlertidig bolig. En midlertidig bolig kan være af flere års varighed.

Kommunerne har tidligere haft pligt til at anvise flygtninge en permanent bolig ”når det er muligt”. Dette skal være en bolig, som flygtningen kan betale. Flygtninge, der er ankommet siden 1. marts 2019 skal dog selv finde permanent bolig.

Der skal betales leje- og forbrugsafgifter for boligen. Den månedlige betaling er fra den 1.1.2022 følgende:

1) Enlige med og uden børn 2.402 kr.

2) Par uden børn 4.401 kr.

3) Par med et, to eller tre børn 4.802 kr. 

4) Par med fire eller flere børn 5.203 kr.  

Afklaring til job eller uddannelse

Alle voksne flygtninge, som kommer til kommunen, får en aftale med en rådgiver i Jobcenter Gentofte. Jobcentret afklarer kompetencer og indsats i forhold til uddannelse og beskæftigelse, sætter selvforsørgelses- og hjemrejseydelse i gang, visiterer til danskundervisning og udformer en kontrakt. Efter behov henvises til vurdering af helbred hos egen læge.

I følge lov om aktiv socialpolitik udgør selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen den 1.1.2022 følgende:

  • Forsørger, enlig: 12.456 kr.
  • Forsøger, gift: 8.716 kr.
  • Fyldt 30 år og udeboende under 30 år: 6.228 kr.
  • Hjemmeboende under 30 år: 2.683 kr. 

Der skal betales skat af ydelsen.

Børn

Børn og unge under 18 år skal enten i daginstitution, skole eller et andet tilbud, som passer til dem. Det sker gennem kommunens Videnscenter for Tosprogede (ViTo). Alle børnefamilier kan få støtte fra en medarbejder i kommunens familiecenter. Støtten varer i tre år.

Uledsagede børn og unge

Børn og unge, der kommer som flygtninge uden forældre, betegnes som uledsagede flygtninge. De får alle tilbudt en frivillig værge hos Røde Kors Gentofte, som fungerer som en værge i kontakten med myndighederne. Uledsagede børn og unge bor for det meste på en døgninstitution eller i netværkspleje.

Civilsamfundet støtter flygtninge

Der er flere frivillige organisationer, der gør en indsats for kommunens flygtninge.

Venligboerne for Gentofte

Venligboerne for Gentofte og omegn er en Facebook-gruppe, der tilbyder alt fra at skrive CV’er til at skaffe møbler, køkkenting, tøj og legetøj.

Læs om venligboerne

Røde Kors Gentofte

Borgere, der ønsker at hjælpe med alle former for praktisk hjælp kan kontakte det lokale hjælpenetværk Røde Kors Parat.

Røde Kors Gentofte koordinerer frivillige værger til uledsagede flygtninge under 18 år. Hvis du har lyst til at være frivillig værge eller netværksperson for en ung, uledsaget flygtning, så kontakt:
Pia Kjølhede på e-mail: pia.kjoelhede@rodekors.dk.

Læs om Røde Kors Gentofte

Netværkshuset

Netværkshuset er et møde- og aktivitetshus for flygtninge, indvandrere og frivillige under Dansk Flygtningehjælp. Formålet er at støtte flygtninges integration i det danske samfund. Her kan flygtninge blandt andet træne dansk, få hjælp til lektier, lære at cykle og få nye venner.

Netværkshuset har adresse på Ericavej 149, 2820 Gentofte. Vil du i kontakt med Netværkshuset, kan du ringe på tlf.: 39 65 05 75. Du kan også sende en e-mail til: koordination@netvaerkshuset.dk.

Læs om netværkshuset