Gå til hoved indhold

Kontakt og vejledning om byggeri

Find kontaktoplysninger, få vejledning og book et formøde om byggeri og byggetilladelse hos Plan og Byg i Gentofte Kommune.

Kontakt Plan og Byg

Plan og Byg behandler byggesager i Gentofte Kommune og er kommunens bygningsmyndighed. Du kan kontakte Plan og Byg, hvis du har spørgsmål om byggeri og ansøgning om byggetilladelse.

Sådan kontakter du Plan og Byg

Du kan ringe til kommunens hovednummer på tlf. 39 98 00 00.

Du kan skrive en e-mail til Plan og Byg på plan-byg@gentofte.dk 
Skriv dit telefonnummer i mailen, så vi kan ringe til dig, hvis vi har spørgsmål til din henvendelse.

Du kan bestille tid i Borgerservice vedrørende byggesager. Så kan du få vejledning om byggeri og om de forhold, som behandles af Plan og Byg.

Bestil tid til en generel snak med en byggesagsbehandler i Borgerservice  
I overnstående link finder du også vores adresse og åbningstider i Borgerservice.

På grund af arbejdet med at nedbringe de aktuelt forlængede vente- og sagsbehandlingstider er det ikke muligt at aftale møde med eller at kontakte Plan og Byg telefonisk på tirsdage og onsdage.

Det er fortsat muligt at booke møder og kontakte Plan og Byg telefonisk på mandage, torsdage og fredage.

Få vejledning før du bygger

Du kan tale med en byggesagsbehandler enten pr. telefon eller ved at bestille tid vedrørende byggesager i Kommuneservice. Her kan du få vejledning om de forhold som vi behandler.

Hvis du har et konkret spørgsmål, kan du også sende det til os på mail.

Book et formøde om din byggeansøgning

Du har mulighed for at få et gratis formøde med os, inden du sender din byggeansøgning.

Ved et formøde sætter vi dig ind i, hvilke oplysninger, der er nødvendige i ansøgningen og processen for din byggesag. Formålet med formødet er, at der skabes et klart grundlag for sagsbehandlingen.
Efterfølgende møder i forbindelse med byggesagen vil blive medregnet i gebyret for byggesagsbehandling.

Formødet er sat til en varighed af maks. 30 minutter.

Du kan med fordel forberede dig inden mødet. Undersøg hvilke lokalplaner, som er gældende for ejendommen, og læs mere her på siden om hvilke oplysninger, du skal tage hensyn til i din ansøgning.

For at booke et formøde skal du sende en mail til: 

E-mail: plan-byg@gentofte.dk

Send en mail med følgende oplysninger:

  • Adressen for ejendommen.
  • Et telefonnummer vi kan ringe dig op på, hvis vi har supplerende spørgsmål.
  • Forslag til datoer og tidspunkter for afholdelse af mødet (mindst 5 hverdage frem).
  • Et udkast til projektmaterialet og en beskrivelse af det der ønskes ansøgt om.
  • En fuldmagt hvis du ikke er ejer af ejendommen. Vi holder ikke møder, hvor ejeren af en ejendom ikke er repræsenteret ved enten fremmøde eller ved en fuldmagt. Husk der skal ikke fremgå cpr nummer af fuldmagten.

Når vi har fundet en dato for mødet, sender vi en til dig med et sagsnummer, tidspunkt og dato for mødet.

Kontakt sagsbehandleren på din byggesag

Du kan sende en e-mail og bede sagsbehandleren på din byggesag om at kontakte dig.

E-mail: Plan-byg@gentofte.dk

Send en mail med følgende oplysninger:

  • dit navn, telefonnummer, og at du ønsker at blive ringet op.
  • adressen for den konkrete byggesag, evt. med et sagsnummer.
  • ønsker til tidspunkter, inden for vores åbningstid, hvor du ønsker at blive ringet op.
  • navnet på den sagsbehandler du ønsker at blive ringet op af.

Sagsbehandleren vil så ringe til dig. Du vil så vidt muligt blive ringet op på et af de ønskede tidspunkter.

Gebyr

Der opkræves gebyr efter tidsforbrug i forbindelse med sagsbehandlingen.

Timeprisen for byggeprojekter, som er omfattet af byggeloven, er 760,- kr.

For yderligere information:

Se Bygningsreglementet 2018 §39 Byggesagsgebyr

Servicemål

Vi bestræber os på, at din henvendelse besvares hurtigst muligt.

På nuværende tidspunkt er der desværre forlænget sagsbehandlings- og ventetid på byggeansøgninger, hvilket bl.a. skyldes indførelse af et nyt bygningsreglement, der komplicerer sagsbehandlingen for både ansøgere og sagsbehandlere, samt en markant forøgelse i antallet af ansøgninger til bygningsmyndigheden i Gentofte Kommune.

Byggesagerne behandles i den rækkefølge, de er modtaget, og i øjeblikket kan der gå op til 3 måneder inden vi kan påbegynde behandlingen af nye byggesager.
En række initiativer er sat i gang for at håndtere den lange og utilfredsstillende sagsbehandlings- og ventetid.
Sagsbehandleren vil kontakte dig når din sag behandles.

Vi beklager den gene, den ekstra sagsbehandlings- og ventetid kan medføre.

Personoplysninger

Du skal være opmærksom på, at Gentofte Kommune registrerer modtagne oplysninger Disse oplysninger kan eventuelt blive en del af en sags dokumenter, eller på anden måde indgå i Kommunens arkiv.

Indkomne dokumenter er omfattet af offentlighedsloven og databeskyttelsesloven. Andre borgere kan derved få adgang til at se dokumenterne. Med undtagelse af tavshedsbelagte oplysninger.

Dette sker med henvisning til databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1, litra e om myndighedsudøvelse, herunder behandling af sager iht. planloven, byggeloven, naturbeskyttelsesloven, boligreguleringsloven samt anden relevant lovgivning.

Dokumenter kan blive offentligt tilgængelige i Kommunens byggesagsarkiv Weblager.
I forbindelse med en eventuel politisk behandling kan dokumenter blive offentliggjort på Kommunens hjemmeside.

Når Gentofte Kommune behandler personoplysninger om dig, sørger vi for, at oplysningerne behandles i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens krav.

Læs om databeskyttelse