Gå til hoved indhold

Kommunens digitale selvbetjeningsløsninger (pas, kørekort, vielse og samtykke) og dokumentboks til afhentning af fx nyt pas kan ikke anvendes fra fredag d. 24. marts kl. 18 til søndag d. 26. marts kl. 20 på grund af vedligeholdelse. Vi beklager ulejligheden. 

Kommunens digitale selvbetjeningsløsninger (pas, kørekort, vielse og samtykke) og dokumentboks til afhentning af fx nyt pas kan ikke anvendes fra fredag d. 24. marts kl. 18 til søndag d. 26. marts kl. 20 på grund af vedligeholdelse. Vi beklager ulejligheden. 

Legater

Gentofte Kommune administrerer en række legater. De uddeles én gang om året. Afdelingsingeniør Edvard Suhr og Hustrus Legat uddeles dog 3 gange i 2023.

Om Gentofte Kommunes legater

Du kan læse om de enkelte legater, som kommunen administrerer, i afsnittene nedenfor.

Hvert legat har sine egne målgrupper. Læs under hvert enkelt legat, om du opfylder kriterierne. Beløbet varierer fra legat til legat. Du kan godt søge, selvom du tidligere har modtaget penge. Du skal som udgangspunkt ikke betale skat af legatet. Kontakt Skattestyrelsen, hvis du er i tvivl.

Hvis du har spørgsmål om legaterne, er du velkommen til at kontakte Stab og Udvikling i Gentofte Kommune:

E-mail: stabogudvikling@gentofte.dk

Tlf. 39 98 00 00

Fælleslegatet for værdigt trængende i Gentofte Kommune

Hvert år til november uddeles legatet for værdigt trængende. Du kan søge legatet, hvis du fx er økonomisk trængt, enlig, ramt af sygdom eller pensionist. Det er en forudsætning, at du bor i kommunen.

Johs. Johnsens Fond

Repræsenterer du en idrætsforening, kan du søge Johs. Johnsens Fond. Legatet uddeles til at fremme lokal foreningsidræt i kommunen.

Afdelingsingeniør Edvard Suhr og hustrus legat

Legatet er for dig, som lider af og behandles for kræft og tuberkulose, og som må anses for at være ubemidlet. Legatet kan eventuelt også uddeles, hvis du lider af andre alvorlige sygdomme, og må anses for at være ubemidlet.

Du er fortrinsberettiget til legatet, hvis du nedstammer fra legatstifterens forældre med bopæl her i landet, eller hvis du er bosat i Gentofte Kommune. Du kan også få midler fra legatet, selvom du ikke bor i Gentofte Kommune.

I 2023 uddeles legatet uddeles 3 gange. Ansøgningsfristerne er: 1. maj, 15. august og 1. november 2023.

Civilstyrelsen har tilladt at legatet opløses ved, at alle dets midler uddeles i en periode på op til 3 år. Der uddeles derfor væsentlig flere midler end tidligere.

Ansøgningsskema til Edvard Suhr og hustrus legat.

Fælleslegat for uddannelse og professorinde Kirsten Christensens legat

Legatet gives til unge i alderen 15 til 25 år, som er dygtige og flittige.
Pengene skal bruges til oplæring eller videreuddannelse.

For at søge legatet, skal du have boet i kommunen de sidste fem år. Du kan godt søge, selvom du skal studere i udlandet. Du skal dog have bopælsadresse i kommunen på ansøgningstidspunktet.

En del af legatet gives derudover til to begavede unge kvinder, der skal fortsætte med at studere. 

Ansøgningsskema kan findes på denne side fra ca. 1. september. Ansøgningsfristen er den 15. oktober.