Gå til hoved indhold

Legater

Gentofte Kommune administrerer en række legater. De uddeles én gang om året. Uddelingen sker altid i efteråret.

Om Gentofte Kommunes legater

Du kan læse om de enkelte legater, som kommunen administrerer, i afsnittene nedenfor.

Hvert legat har sine egne målgrupper. Læs under hvert enkelt legat, om du opfylder kriterierne. Beløbet varierer fra legat til legat. Der er generelt tale om små beløb. Du kan godt søge, selvom du tidligere har modtaget penge. Du skal som udgangspunkt ikke betale skat af legatet. Kontakt Skattestyrelsen, hvis du er i tvivl.

Hvis du har spørgsmål om legaterne, er du velkommen til at kontakte Stab & Udvikling i Gentofte Kommune:

E-mail: stabogudvikling@gentofte.dk

Tlf. 39 98 00 00

Fælleslegatet for værdigt trængende i Gentofte Kommune

Hvert år til november uddeles legatet for værdigt trængende. Du kan søge legatet, hvis du fx er økonomisk trængt, enlig, ramt af sygdom eller pensionist. Det er en forudsætning, at du bor i kommunen.

Du kan hente ansøgningsskemaet til legatet fra 1. september 2022 og frem til fristens udløb, som er den 1. november 2022.

Johs. Johnsens Fond

Repræsenterer du en idrætsforening, kan du søge Johs. Johnsens Fond. Legatet uddeles til at fremme lokal foreningsidræt i kommunen.

Du kan hente ansøgningsskemaet til legatet fra 1. september 2022 og frem til fristens udløb, som er den 1. oktober 2022.

 

Afdelingsingeniør Edvard Suhr og hustrus legat

Legatet er for dig, som lider af og behandles for kræft og tuberkulose, og som må anses for at være ubemidlet. Legatet kan eventuelt også uddeles, hvis du lider af andre alvorlige sygdomme, og må anses for at være ubemidlet.

Du er fortrinsberettiget til legatet, hvis du nedstammer fra legatstifterens forældre og børn med bopæl her i landet, eller hvis du er bosat i Gentofte Kommune.

Hent ansøgningsskemaet til legatet.

Ansøgningsfristen er 15. august 2022.

Fælleslegat for uddannelse og professorinde Kirsten Christensens legat

Legatet gives til unge i alderen 15 til 25 år, som er dygtige og flittige.
Pengene skal bruges til oplæring eller videreuddannelse.

For at søge legatet, skal du have boet i kommunen de sidste fem år. Du kan godt søge, selvom du skal studere i udlandet. Du skal dog have bopælsadresse i kommunen på ansøgningstidspunktet.

En del af legatet gives derudover til to begavede unge kvinder, der skal fortsætte med at studere.

Du kan hente ansøgningsskemaet til legatet fra den 1. september frem til fristens udløb, som er den 15. oktober 2022.