Gå til hoved indhold

Befolkningsprognose

Hvert år udarbejder Gentofte Kommune en prognose for, hvordan antallet af borgere og alderssammensætningen i kommunen vil udvikle sig 12 år frem i tiden.

Forventet udvikling i perioden 2023-2035

Pr. 1. januar 2023 var der 74.838 borgere i Gentofte Kommune.

Efter kommunens befolkningstal har været faldende siden 2018, steg det i løbet af 2022 med 0,84 % eller lidt over 600 personer.

Prognosen for de kommende år forudser:

- at befolkningstallet i løbet af 2023 vil stige, men lidt mindre end i 2022, så der januar 2024 vil være knap
  75.000 borgere i kommunen.

- at befolkningstallet de næste fire år vil ligge nogenlunde stabilt mellem 74.600 og 75.200 personer.

- at befolkningstallet vil falde fra 2025

- at der vil ske en aldersforskydning i befolkningen i retningen af færre børn og flere gamle

Om befolkningsprognosen

Den årlige befolkningsprognose bliver brugt i planlægning og tilrettelæggelse af de ydelser, der leveres på kommunens store serviceområder; daginstitutioner, skoler og ældrepleje og i forhold til at vurdere de fremtidige indtægts- og udgiftsforhold.

Grundlaget for prognosen er den nuværende befolkning og den eksisterende og planlagte boligmasse samt de seneste fire års tendenser i fødsler, dødsfald og ikke mindst flytninger ind og ud af kommunen. På den måde indfanger prognosen kendte faktorer og sammenhænge med betydning for befolkningens udvikling.

Læs mere