Gå til hoved indhold

Befolkningsprognose

Hvert år udarbejder Gentofte Kommune en prognose for, hvordan antallet af borgere og alderssammensætningen i kommunen vil udvikle sig 12 år frem i tiden.

Forventet udvikling i perioden 2023-2035

Pr. 1. januar 2023 var der 74.838 borgere i Gentofte Kommune.

Efter kommunens befolkningstal har været faldende siden 2018, steg det i løbet af 2022 med 0,84 % eller lidt over 600 personer.

Prognosen for de kommende år forudser:

- at befolkningstallet i løbet af 2023 vil stige, men lidt mindre end i 2022, så der januar 2024 vil være knap
  75.000 borgere i kommunen.

- at befolkningstallet de næste fire år vil ligge nogenlunde stabilt mellem 74.600 og 75.200 personer.

- at befolkningstallet vil falde fra 2025

- at der vil ske en aldersforskydning i befolkningen i retningen af færre børn og flere gamle

Om befolkningsprognosen

Den årlige befolkningsprognose bliver brugt i planlægning og tilrettelæggelse af de ydelser, der leveres på kommunens store serviceområder; daginstitutioner, skoler og ældrepleje og i forhold til at vurdere de fremtidige indtægts- og udgiftsforhold.

Grundlaget for prognosen er den nuværende befolkning og den eksisterende og planlagte boligmasse samt de seneste fire års tendenser i fødsler, dødsfald og ikke mindst flytninger ind og ud af kommunen. På den måde indfanger prognosen kendte faktorer og sammenhænge med betydning for befolkningens udvikling.

Befolkningsprognosen opdelt på aldersgrupper 

  • Mindre børn (0-5 år): Frem til 2026 ventes et mindre fald af 0-5 årige, men fra 2025 ventes faldet at tage til, så der om ti år ventes 500 færre børn i aldersgruppen end i 2023.

  • Skolebørn (6-15 år): Antallet af 6-15 årige ventes fortsat at falde.

  • Unge (16-19 år og 20-29 år): Hvor antallet af 16-19 årige ventes at stige de næste par år, ventes de kommende år et stabilt antal 20-29 årige, men fra omkring 2026 ventes begge aldersgrupper at falde.

  • Voksne (30-55 år): Den store gruppe af 30-55 årige ventes at falde, men først fra 2025.

  • Det grå guld (55-66 år): Stigningen af 55-66 årige ventes at fortsætte.

  • Seniorer (67-79 år): Antallet af 76-79 årige ventes at falde de næste fem år, hvorefter der ventes et stigende antal borgere i aldersgruppen.

  • Ældre (80+år): De 80+årige er den af aldersgrupperne, hvor der ventes den største vækst fra 2023 til 2029 både procentvis og i det faktiske antal borgere.

Læs mere

Befolkningsprognose

Ønsker du tallene fra vores befolkningsprognose, så kontakt specialkonsulent Lea Drews på mailadressen: LEAD@gentofte.dk