Gå til hoved indhold

Befolkningsprognose

Hvert år udarbejder Gentofte Kommune en prognose for, hvordan antallet af borgere og alderssammensætningen i kommunen vil udvikle sig 12 år frem i tiden.

Forventet udvikling i perioden 2022-2034

Pr. 1. januar 2022 var der 74.217 borgere i Gentofte Kommune, svarende til 1,26 % af landets befolkning.

Kommunens befolkningstal er faldet siden 2018. I løbet af 2021 faldt befolkningstallet med 333 borgere.

Prognosen for de kommende år forudser:

  • at befolkningstallet i løbet af 2022 vil stige lidt, så der pr. 1. januar 2023 vil være 74.321 borgere i kommunen.
  • at befolkningstallet vil ligge nogenlunde stabilt omkring 74.000 borgere de næste fire år
  • at befolkningstallet fra 2026 vil begynde at falde.

Befolkningsprognosen opdelt på aldersgrupper 

  • Mindre børn (0-5-årige): De næste fire år ventes kun en begrænset ændring i antallet af børn i aldersgruppen, men derefter ventes færre 0-5årige.

  • Skolebørn (6-15-årige): Antallet af børn i skolealderen ventes at falde.

  • Unge (16-24-årige): De næste fire år ventes flere unge. Efter 2027 ventes antallet af unge at falde.

  • Voksne (25-64-årige): I løbet af 2022 ventes stort set uændret antal voksne i alderen 25-64 år, men herefter ventes stadigt færre voksne i aldersgruppen.

  • Seniorer (65-84-årige): Antallet af 65-84årige ventes at stige.

  • Ældre (85+ årige): Antallet af 85+årige ventes at stige.

Om befolkningsprognosen

Den årlige befolkningsprognose bliver brugt i planlægning og tilrettelæggelse af de ydelser, der leveres på kommunens store serviceområder; daginstitutioner, skoler og ældrepleje og i forhold til at vurdere de fremtidige indtægts- og udgiftsforhold.

Grundlaget for prognosen er den nuværende befolkning og den eksisterende og planlagte boligmasse samt de seneste fire års tendenser i fødsler, dødsfald og ikke mindst flytninger ind og ud af kommunen. På den måde indfanger prognosen kendte faktorer og sammenhænge med betydning for befolkningens udvikling.

Der er ikke i prognosen taget højde for tilflytning af fordrevne borgere fra Ukraine.

Læs mere

Befolkningsprognose

Ønsker du tallene fra vores befolkningsprognose, så kontakt specialkonsulent Lea Drews på mailadressen: LEAD@gentofte.dk