Gå til hoved indhold

Whistleblowerordning

Gentofte Kommune har en whistleblowerordning, der kan anvendes af ansatte i kommunen og andre, der har eller har haft en arbejdsmæssig relation til kommunen.

Værd at vide

  • Whistleblowerordningen skal bl.a. sikre, det er nemt og sikkert for ansatte i kommunen og andre, der har eller har haft en arbejdsmæssig relation til kommunen, at indberette viden eller mistanke om lovovertrædelser begået af ansatte i kommunen. Alle henvendelser tages alvorligt, og undersøges evt. anonymt.

  • Lovovertrædelser kan f.eks. være økonomisk kriminalitet, afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger, vold eller seksuelle krænkelser, brud på arbejdssikkerhed, sundhed, miljø eller på generel sikkerhed.

  • Ordningen skal også sikre, at der bliver fulgt op på indberetningerne, og at whistleblowere er beskyttet mod eventuelle repressalier, fordi den pågældende har foretaget en indberetning.


Bemærk, er du borger uden arbejdsmæssig relation til kommunen, skal du ikke foretage indberetning via Whistleblowerordningen. Du kan eventuelt kontakte Gentofte Kommunes borgerrådgiver i stedet. Læs mere om borgerrådgiveren.

Selvbetjening

Spørgsmål og svar

Læs også