Gå til hoved indhold

Whistleblowerordning

Gentofte Kommune har en whistleblowerordning, der kan anvendes af ansatte i kommunen og andre, der har eller har haft en arbejdsmæssig relation til kommunen.

Værd at vide

  • Whistleblowerordningen skal bl.a. sikre, at det er nemt og sikkert for personer at indberette viden eller mistanke om lovovertrædelser begået af ansatte i kommunen.

  • Lovovertrædelser kan f.eks. være økonomisk kriminalitet, afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger, vold eller seksuelle krænkelser, brud på arbejdssikkerhed, sundhed, miljø eller på generel sikkerhed.

  • Ordningen skal også sikre, at der bliver fulgt op på indberetningerne, og at whistleblowere er beskyttet mod eventuelle repressalier, fordi den pågældende har foretaget en indberetning.

Selvbetjening

Spørgsmål og svar