Gå til hoved indhold

Kommunens digitale selvbetjeningsløsninger (pas, kørekort, vielse og samtykke) og dokumentboks til afhentning af fx nyt pas kan ikke anvendes fra fredag d. 24. marts kl. 18 til søndag d. 26. marts kl. 20 på grund af vedligeholdelse. Vi beklager ulejligheden. 

Kommunens digitale selvbetjeningsløsninger (pas, kørekort, vielse og samtykke) og dokumentboks til afhentning af fx nyt pas kan ikke anvendes fra fredag d. 24. marts kl. 18 til søndag d. 26. marts kl. 20 på grund af vedligeholdelse. Vi beklager ulejligheden. 

Whistleblowerordning

Gentofte Kommune har en whistleblowerordning, der kan anvendes af ansatte i kommunen og andre, der har eller har haft en arbejdsmæssig relation til kommunen.

Værd at vide

  • Whistleblowerordningen skal bl.a. sikre, at det er nemt og sikkert for personer at indberette viden eller mistanke om lovovertrædelser begået af ansatte i kommunen.

  • Lovovertrædelser kan f.eks. være økonomisk kriminalitet, afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger, vold eller seksuelle krænkelser, brud på arbejdssikkerhed, sundhed, miljø eller på generel sikkerhed.

  • Ordningen skal også sikre, at der bliver fulgt op på indberetningerne, og at whistleblowere er beskyttet mod eventuelle repressalier, fordi den pågældende har foretaget en indberetning.

Selvbetjening

Spørgsmål og svar