Gå til hoved indhold

Pensionsnævnet

Det Kommunale Pensionsnævn træffer afgørelse om førtidspension på vegne af Kommunalbestyrelsen.

Om pensionsnævnet

Det er Erhverv, Beskæftigelse & Integration der behandler sager – herunder ansøgningssager - om førtidspension. Erhverv, Beskæftigelse & Integration sørger herunder for, at sagen bliver forelagt kommunens Rehabiliteringsteam.

Når Rehabiliteringsteamet har vurderet, om det evt. kan indstille til førtidspension, forelægger Erhverv, Beskæftigelse & Integration førtidspensionssagen for Det kommunale Pensionsnævn.

Beslutter Pensionsnævnet at følge Rehabiliteringsteamets indstilling, sender Pensionsnævnet skriftlig afgørelse til borgeren inden for normalt 2 arbejdsdage.

Pensionsnævnet træffer også afgørelse i kontrolsager og ved ansøgning om forhøjelse af førtidspension m.v. efter tidligere regler.

Pensionsnævnet har følgende medlemmer:

  • Karl Bøtker, formand
  • Lars Nyholm

Nævnet holder 1-2 møder om måneden.