Gå til hoved indhold

Kommunens digitale selvbetjeningsløsninger (pas, kørekort, vielse og samtykke) og dokumentboks til afhentning af fx nyt pas kan ikke anvendes fra fredag d. 24. marts kl. 18 til søndag d. 26. marts kl. 20 på grund af vedligeholdelse. Vi beklager ulejligheden. 

Kommunens digitale selvbetjeningsløsninger (pas, kørekort, vielse og samtykke) og dokumentboks til afhentning af fx nyt pas kan ikke anvendes fra fredag d. 24. marts kl. 18 til søndag d. 26. marts kl. 20 på grund af vedligeholdelse. Vi beklager ulejligheden. 

Handicaprådet

Handicaprådet holder 11 ordinære møder om året. De er placeret den tredje mandag i hver måned fra kl. 15-17, undtagen i juli måned.

Handicaprådet

Handicaprådet i Gentofte Kommune har fungeret som selvstændigt råd siden ikrafttrædelse af loven om retssikkerhed og administration på det sociale område i april 2006.

I Gentofte Kommune er det besluttet, at Handicaprådet sammensættes af fem repræsentanter fra handicaporganisationerne, tre repræsentanter fra kommunalbestyrelsen og to repræsentanter fra forvaltningen.

Medlemmerne er som udgangspunkt valgt for en 4-årig periode. Handicaprådets nuværende funktionsperiode er 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Handicaprådet har følgende formål og opgaver

 • at rådgive Kommunalbestyrelsen om handicappolitiske spørgsmål, og drøfte og følge indholdet og udformningen af Gentofte Kommunes politik på handicapområdet
 • at formidle synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap
 • beskæftige sig med alle spørgsmål, som har betydning for handicappede, dvs. udover sociale spørgsmål også sundhed, trafik- og boligforhold, miljø og kultur m.v.
 • at arbejde for bedst mulig fysisk og digital tilgængelighed for alle
 • at holde løbende kontakt til de handicappede, således at deres forhold, behov og ønsker hele tiden er kendt
 • at sørge for, at kommunens handicappede får den bedst mulige orientering om forhold, der har betydning for dem 
 • at udtale sig om de årlige budgetter for handicapområdet, så der bliver mulighed for tilkendegivelser på relevante tidspunkter i budgetforløbet
 • at udtale sig nærmere om ændringer på handicapområdet
 • at give opbakning til frivillige initiativer

Derudover gælder, at:

 • Kommunalbestyrelsen skal høre Handicaprådet om alle forslag, der vedrører de handicappede. Det samme gælder udvalg, som Kommunalbestyrelsen har delegeret sin kompetence til. Handicaprådet skal høres i god tid, inden Kommunalbestyrelsen/udvalget træffer endelige beslutninger. Socialudvalgets dagsordener og referater tilsendes Handicaprådet
 • Handicaprådet kan ikke behandle konkrete personsager eller personalespørgsmål
 • Handicaprådet er undergivet Forvaltningslovens regler om indhentelse og videregivelse af oplysninger, tavshedspligt m.v.

Læs dagsordner og referater fra handicaprådets møder 

Handicaprådets medlemmer

Oversigt over Gentofte Handicapråds medlemmer og stedfortrædere i perioden 2022 til 2025.

Medlemmer af Handicaprådet 2022

Repræsentanter for Kommunalbestyrelsen:

 • Katja S. Johansen (stedfortræder Christina Wex)
 • Jesper Marcus (stedfortræder Stig Wall)
 • Frederik Dehlholm (stedfortræder Marie Brixtofte)

Repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer-Gentofte:

 • Hans Rasmussen, formand for Handicaprådet (stedfortræder Jacob Monies) 
 • Elisabet Sinding, næstformand for Handicaprådet (stedfortræder Karin Hovgaard Christiansen)
 • Lene Jelstrup (stedfortræder Elsebeth Balslev-Clausen)
 • Jens Chr. Pedersen (stedfortræder Jan Chr. Mollerup)
 • Mitzi Reinau (stedfortræder Søren Bork)

Forvaltningsrepræsentanter:

 • Anita Bahnsen, afdelingschef Social & Handicap Myndighed (stedfortræder Helle Steinicke)
 • Michael Holst, Planchef (stedfortræder: Udpeges af borgmester).

Kontaktoplysninger

Handicaprådet i Gentofte kan kontaktes på e-mail:

handicapradet@gentofte.dk 

Handicaprådets formand, Hans Rasmussen, kan kontaktes på e-mail:

formanden@dh-gentofte.dk 

Hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger, bør du skrive til Handicaprådet via digital post. Skriv: ”Att.: Handicaprådet” i emnefeltet.

Send digital post til Gentofte Kommune

Vedtægter for Handicaprådet i Gentofte Kommune