Gå til hoved indhold

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget varetager opgaver i forbindelse med fritidsaktiviteter for børn og unge, tilskud til idrætsforeninger og børne- og ungdomsorganisationer samt voksenundervisning.

Om folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalgets medlemmer og suppleanter i Gentofte Kommune 2022 - 2025

Fra Kommunalbestyrelsen:

 • Formand Stig Wall (C), Suppleant Britta Riis (C)
 • Næstformand Teit Andersen (C), Suppleant Christina Wex (C)
 • Medlem Anne Hjorth (A), Suppleant Anton Brüniche-Olsen (C) 

Medlemmer inden for den folkeoplysende undervisning:

 • Fra Arbejdernes Oplysningsforbund (AOF) Gitte H Terndrup
 • Fra Folkeligt Oplysningsforbund (FOF Nordsjælland) Bernadette Follmann, Suppleant Tine Sahlgren
 • Fra Folkeligt Oplysningsforbund (FOF København) Kåre Emtoft, Suppleant August Ussing

Medlemmer inden for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde:

Fra Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte (SIG)

 • Karsten Bobek, Suppleant Thorkild Pedersen
 • Per Plesner-Jacobsen, Suppleant Christian Toft
 • Hanne Grønne Leth, Suppleant Linda Gry

Fra Børne- og Ungdomsorganisationernes samråd i Gentofte (BUS)

 • Susanne Korsgaard, Suppleant Madeleine Rygner Holm
 • Katja S. Johansen, Suppleant Christian Løvdal

Medlem fra lokale handicapkredse:

Handicaporganisationer (DH-Gentofte)

 • Mitzi Reinau, Suppleant Elsebet Balslev-Clausen

Tilforordnede repræsentanter:

Fra Ældre Sagen, Gentofte

 • Marianne Scheele, Suppleant Jens Agerlin Petersen 

Møder i 2024

Folkeoplysningsudvalget mødes 6 gange om året, og i 2024 på følgende datoer:

 • Tirsdag den 20. februar
 • Tirsdag den 16. april
 • Onsdag den 12. juni
 • Onsdag den 28. august
 • Tirsdag den 22. oktober
 • Onsdag den 4. december

 

Facilitetsudvalg

Folkeoplysningsudvalget i Gentofte har nedsat et Facilitetsudvalg, som varetager dele af Folkeoplysningsudvalgets arbejde med bl.a. udlån eller udlejning af egnede, ledige lokaler til foreningsaktiviteter, mm.