Gå til hoved indhold

Kommunens digitale selvbetjeningsløsninger (pas, kørekort, vielse og samtykke) og dokumentboks til afhentning af fx nyt pas kan ikke anvendes fra fredag d. 24. marts kl. 18 til søndag d. 26. marts kl. 20 på grund af vedligeholdelse. Vi beklager ulejligheden. 

Kommunens digitale selvbetjeningsløsninger (pas, kørekort, vielse og samtykke) og dokumentboks til afhentning af fx nyt pas kan ikke anvendes fra fredag d. 24. marts kl. 18 til søndag d. 26. marts kl. 20 på grund af vedligeholdelse. Vi beklager ulejligheden. 

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget varetager opgaver i forbindelse med fritidsaktiviteter for børn og unge, tilskud til idrætsforeninger og børne- og ungdomsorganisationer samt voksenundervisning.

Om folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalgets medlemmer og suppleanter i Gentofte Kommune 2022 - 2025

Fra Kommunalbestyrelsen:

 • Formand Stig Wall (C), Suppleant Britta Riis (C)
 • Næstformand Teit Andersen (C), Suppleant Christina Wex (C)
 • Medlem Anne Hjorth (A), Suppleant Anton Brüniche-Olsen (C) 

Medlemmer inden for den folkeoplysende undervisning:

 • Fra Arbejdernes Oplysningsforbund (AOF) Anne-Marie Sejer, Suppleant Gitte H Terndrup
 • Fra Folkeligt Oplysningsforbund (FOF Nordsjælland) Bernadette Follmann, Suppleant Tine Sahlgren
 • Fra Folkeligt Oplysningsforbund (FOF København) Kåre Emtoft, Suppleant August Ussing

Medlemmer inden for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde:

Fra Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte (SIG)

 • Karsten Bobek, Suppleant Thorkild Pedersen
 • Per Plesner-Jacobsen, Suppleant Christian Toft
 • Hanne Grønne Leth, Suppleant Linda Gry

Fra Børne- og Ungdomsorganisationernes samråd i Gentofte (BUS)

 • Susanne Korsgaard, Suppleant Madeleine Rygner Holm
 • Katja S. Johansen, Suppleant Christian Løvdal

Medlem fra lokale handicapkredse:

Handicaporganisationer (DH-Gentofte)

 • Mitzi Reinau, Suppleant Elsebet Balslev-Clausen

Tilforordnede repræsentanter:

Fra Ældre Sagen, Gentofte

 • Marianne Scheele, Suppleant Jens Agerlin Petersen 

Møder i 2023

Folkeoplysningsudvalget mødes 6 gange om året, og i 2022 på følgende datoer:

 • Onsdag d. 18. januar
 • Tirsdag d. 21. marts
 • Onsdag d. 24. maj
 • Onsdag d. 23. august
 • Torsdag d. 12. oktober
 • Onsdag den 13. december

 

 

Facilitetsudvalg

Folkeoplysningsudvalget i Gentofte har nedsat et Facilitetsudvalg, som varetager dele af Folkeoplysningsudvalgets arbejde med bl.a. udlån eller udlejning af egnede, ledige lokaler til foreningsaktiviteter, mm.