Gå til hoved indhold

Nævninge og domsmænd

Byrettens og landsrettens nævninge- og domsmandslister dannes ved lodtrækning blandt personer, der er optaget på grundlisterne indenfor retskredsen. Næste udtagelse til grundlisten sker i marts 2027.

Hvem kan blive nævninge og domsmænd?

Reglerne vedrørende hvem der kan blive nævninge og domsmænd findes i retsplejeloven. Det følger af retsplejeloven, at personer, der udtages til grundlisten i Gentofte:

  • skal være danske statsborgere
  • skal have valgret til Folketinget
  • skal være mindst 18 år senest den 1. januar 2023, og må ikke fylde 80 år inden udgangen af 2026
  • skal have tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog
  • skal bo i Gentofte Kommune
  • skal være uberygtede
  • ikke må være ministre, ansatte i ministeriers departementer og ansatte i chefstillinger i de under departementerne hørende myndigheder
  • ikke må være ansat ved domstolene og i politiet, anklagemyndigheden, kriminalforsorgen og andre myndigheder på Justitsministeriets område
  • ikke må være advokater og advokatfuldmægtige
  • ikke må være præster i folkekirken eller andre trossamfund.

Ansøgningsfrist var den 1. februar 2023.

Spørgsmål og svar

Læs mere