Gå til hoved indhold

Huslejenævnet

I privat boligbyggeri er det Huslejenævnet, der afgør sager med uoverensstemmelser mellem lejere og udlejere. Begge parter kan indbringe en sag for Huslejenævnet, hvis der opstår uenigheder.

Om huslejenævnet

Huslejenævnet er et klagenævn, der tager stilling til tvister mellem lejere og udlejere af private beboelseslejemål i en række forhold, hvor borgerne ellers ville være henvist til domstolene (boligretten).

Gentofte Huslejenævns virksomhed er omfattet af både lejeloven og boligreguleringsloven.
Da Huslejenævnet er et uafhængigt klagenævn nedsat ved lov, er huslejenævnet således ikke partsrepræsentant, hverken for lejer eller for udlejer. Såfremt lejer eller udlejer har behov for rådgivning, henvises parterne til at rette henvendelse til hhv. udlejer- eller lejerforeninger, der kan være behjælpelige med at svare på spørgsmålene.

Der kan også rettes henvendelse til advokatvagten på Gentofte Kommune Hovedbibliotek.

Gå til Advokatvagten på Gentofte Bibliotekernes hjemmeside 

Spørgsmål og svar