Gå til hoved indhold

Over sommeren kan der forekomme længere ventetider i Borgservice og i Kontakcentret.

Over sommeren kan der forekomme længere ventetider i Borgservice og i Kontakcentret.

Huslejenævnet

I privat boligbyggeri er det huslejenævnet, der afgør sager med uoverensstemmelser mellem lejere og udlejere. Begge parter kan indbringe en sag for huslejenævnet, hvis der opstår uenigheder.

Om huslejenævnet

  • Huslejenævnet er et klagenævn, der tager stilling til tvister mellem lejere og udlejere af private beboelseslejemål i en række forhold, hvor borgerne ellers ville være henvist til domstolene (boligretten).
  • Gentofte huslejenævns virksomhed er omfattet af både lejeloven og lov om boligforhold.
  • Da huslejenævnet er et uafhængigt klagenævn nedsat ved lov, er huslejenævnet således ikke partsrepræsentant, hverken for lejer eller for udlejer.
  • Hvis du som lejer eller udlejer har behov for rådgivning, kan du rette henvendelse til hhv. udlejer- eller lejerforeninger, der kan hjælpe med at svare på dine spørgsmål.
  • Du kan også henvende dig til advokatvagten på Gentofte Kommune Hovedbibliotek.

Gå til Advokatvagten på Gentofte Bibliotekernes hjemmeside 

Spørgsmål og svar