Gå til hoved indhold

Integrationsrådet

Integrationsrådet rådgiver politikerne i spørgsmål, der handler om flygtninge/indvandrere og integration. Rådet kan tage initiativ til konkrete aktiviteter, der kan fremme integrationen.

Om integrationsrådet

Integrationsrådets opgaver:

 • Integrationsrådet afgiver vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i Gentofte Kommune og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes i kommunen.
 • Forvaltningen i Gentofte Kommune skal drage omsorg for, at integrationsrådet orienteres om alle væsentlige forhold og tiltag vedrørende flygtninge/indvandrere og integration i kommunen så rådets viden, erfaringer og holdninger kan udnyttes i beslutningsprocessen.
 • Integrationsrådet skal tage initiativ til konkrete aktiviteter, der kan fremme integration.
 • Integrationsrådet skal medvirke til at fremme dialogen mellem flygtninge/indvandrere og øvrige borgere i Gentofte Kommune.
 • Integrationsrådet skal opsøge viden, erfaringer og synspunkter om integration og kulturmøde.
 • Integrationsrådet skal ved afholdelse af møder med flygtninge/indvandrere holde sig orienteret om denne gruppes problemer, behov og ønsker.
 • Integrationsrådets medlemmer skal holde sig i tæt dialog med de organisationer, de repræsenterer, så integrationsdebatten og -indsatsen hele tiden er bredt forankret.

Rådet består af 15 medlemmer:

 • 6 er flygtninge eller indvandrere
 • 2 er fra Kommunalbestyrelsen
 • 1 er fra Handelsstandsforeningen
 • 1 er fra Daginstitutionernes bestyrelser
 • 1 er fra Sammenslutningen af Idrætsforeninger
 • 1 er fra Skolernes bestyrelser
 • 2 er fra Netværksgruppen i Gentofte
 • 1 er fra Håndværkerforeningen

Læs dagsordener og referater fra Integrationsrådet

Integrationsrådets medlemmer

Integrationsrådets medlemmer repræsenterer Kommunalbestyrelsen, Flygtninge/Indvandrergruppen, Netværksgruppen, børneområdet, skoleområdet, idrætsforeningerne, Håndværkerforeningen og Handelsstandsforeningen.

Integrationsrådet er således sammensat af organisationer m.v. med et betydeligt medlemstal, hvilket giver mulighed for bred opbakning støtte og medvirken til integrationen af flygtninge og indvandrere i Gentofte Kommune.

Flygtninge-/indvandrergruppens repræsentanter vælges ved direkte valg blandt etniske minoriteter i Gentofte Kommune. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for valgets afholdelse. De øvrige repræsentanter vælges/udpeges i deres organisationer.

Alle repræsentanter godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Rådet har følgende medlemmer:

 • Ayesha Khwajazada (formand), flygtninge- og indvandrerrepræsentant
 • Kosna Savage (næstformand), flygtninge- og indvandrerrepræsentant
 • Hamdi Abdirisak Ali, flygtninge- og indvandrerrepræsentant
 • Sahar Barkand, flygtninge- og indvandrerrepræsentant
 • Soleiman Gafuri, flygtninge- og indvandrerrepræsentant

 • Søren B. Heisel, Kommunalbestyrelsen
 • Katja S. Johansen, Kommunalbestyrelsen
 • Ellen Margrethe Andersen, Netværkshuset, Dansk Flygtningehjælp
 • Birgit Jensen, Netværkshuset, Dansk Flygtningehjælp
 • Ane Palsberg, bestyrelserne på skoleområdet
 • Michael Dall, Håndværkerforeningen i Gentofte Kommune

 • En repræsentant for Handelstandsforeningen afventer.
 • Et medlem blandt personer, der er bestyrelsesformænd på daginstitutionsområdet afventer.
 • Et medlem blandt personer, der har tilknytning til idrætsforeninger efter indstilling fra Sammenslutningen af idrætsforeninger afventer.

Forretningsorden og vedtægter for Integrationsrådet i Gentofte Kommune