Gå til hoved indhold

Integrationsrådet

Integrationsrådet rådgiver politikerne i spørgsmål, der handler om flygtninge/indvandrere og integration. Rådet kan tage initiativ til konkrete aktiviteter, der kan fremme integrationen.

Om integrationsrådet

Integrationsrådets opgaver

 • Integrationsrådet afgiver vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i Gentofte Kommune og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes i kommunen.
 • Forvaltningen i Gentofte Kommune skal drage omsorg for, at integrationsrådet orienteres om alle væsentlige forhold og tiltag vedrørende flygtninge/indvandrere og integration i kommunen så rådets viden, erfaringer og holdninger kan udnyttes i beslutningsprocessen.
 • Integrationsrådet skal tage initiativ til konkrete aktiviteter, der kan fremme integration.
 • Integrationsrådet skal medvirke til at fremme dialogen mellem flygtninge/indvandrere og øvrige borgere i Gentofte Kommune.
 • Integrationsrådet skal opsøge viden, erfaringer og synspunkter om integration og kulturmøde
 • Integrationsrådet skal ved afholdelse af møder med flygtninge/indvandrere holde sig orienteret om denne gruppes problemer, behov og ønsker.
 • Integrationsrådets medlemmer skal holde sig i tæt dialog med de organisationer, de repræsenterer, så integrationsdebatten og -indsatsen hele tiden er bredt forankret.

Rådet består af 15 medlemmer:

 • 6 er flygtninge eller indvandrere
 • 2 er fra Kommunalbestyrelsen
 • 2 er fra Netværksgruppen i Gentofte
 • 2 er fra det lokale erhvervsliv
 • 1 er fra daginstitutionernes bestyrelser
 • 1 er fra skolernes bestyrelser
 • 1 er fra Sammenslutningen af Idrætsforeninger

Læs dagsordener og referater fra Integrationsrådet


Integrationsrådets medlemmer

Integrationsrådets medlemmer repræsenterer Kommunalbestyrelsen, Flygtninge/Indvandrergruppen, Netværksgruppen, erhvervslivet, børneområdet, skoleområdet og idrætsforeningerne.

Integrationsrådet er således sammensat af organisationer m.v. med et betydeligt medlemstal, hvilket giver mulighed for bred opbakning støtte og medvirken til integrationen af flygtninge og indvandrere i Gentofte Kommune.

Flygtninge-/indvandrergruppens repræsentanter vælges ved direkte valg blandt etniske minoriteter i Gentofte Kommune. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for valgets afholdelse. De øvrige repræsentanter vælges/udpeges i deres organisationer.

Alle repræsentanter godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Rådet har følgende medlemmer:

 • Ummukhultum Yahya Hamyar, forperson, flygtninge- og indvandrerrepræsentant
 • Zara Yahyai Jensen, næstforperson og medlem af repræsentantskabet for Det Nationale Integrationsråd, flygtninge- og indvandrerrepræsentant
 • Kosna Savage, flygtninge- og indvandrerrepræsentant (orlov)
 • Amneh Hawwa, flygtninge- og indvandrerrepræsentant
 • Helia Azkia, flygtninge- og indvandrerrepræsentant
 • Søren B. Heisel, Kommunalbestyrelsen
 • Anton Brüniche-Olsen, Kommunalbestyrelsen
 • Ellen Margrethe Andersen, Netværkshuset, Dansk Flygtningehjælp
 • Jeanne Lentz, Netværkshuset, Dansk Flygtningehjælp
 • Michael Dall, det lokale erhvervsliv
 • Fatima Gustafsson, det lokale erhvervsliv
 • Alexandra Liv Vest Løvdal, bestyrelserne på daginstitutionsområdet
 • Ane Palsberg, bestyrelserne på skoleområdet
 • Ulrik Hesse, Sammenslutningen af idrætsforeninger

Rådet har planlagt følgende møder i 2024:

 • Onsdag den 6. marts kl. 17-19
 • Mandag den 6. maj kl. 17-19
 • Tirsdag den 24. september kl. 17-19
 • Tirsdag den 10. december kl. 17-19.

Julestue 1. søndag i advent, som er den 1. december 2024.

 

Forretningsorden og vedtægter for Integrationsrådet i Gentofte Kommune