Gå til hoved indhold

Bevillingsnævnet - tjekliste

Brug denne tjekliste, når du skal ansøge om alkoholbevilling hos Politiet.

Værd at vide

Det skal altid fremgå af ansøgningen, om der ansøges om:

 • Alkoholbevilling og fornyelse heraf
 • Bestyrergodkendelse
 • Nattilladelse (tilladelse til udvidet åbningstid kl. 02.00-05.00)
 • Udeservering (tilladelse til udeservering af alkohol på privat eller offentligt areal)

Hvilke dokumenter og oplysninger der i øvrigt skal vedlægges ansøgningen om alkoholbevilling afhænger af, om det er en person eller et selskab, en forening eller anden juridisk person, der er ansøger. Det afhænger også af de konkrete forhold.

De oplysninger der generelt kræves fremgår også af selve blanketten. Du skal dog være opmærksom på, at der i forbindelse med nogle felter, foruden indtastning af oplysninger, ligeledes kræver vedlæggelse af dokumenter.

Det anbefales desuden, at der altid anmodes om en midlertidig bevilling i ansøgningens kommentarfelt.

Nedenstående tjekliste er vejledende. Det kan være, at politiet har brug for flere eller færre dokumenter og oplysninger, fx opholds- eller arbejdstilladelse. Spørg politiet, hvis du er i tvivl.

Hvis ansøger er en fysisk person

 • Udfyldt ansøgningsskema om alkoholbevilling for personer
 • Konceptbeskrivelse (restaurationstype, musik, størrelse, antal pladser, åbningstider mv.)
 • Fotodokumentation, fx kopi af kørekort, pas eller lignende
 • Seneste årsopgørelse fra SKAT for dig selv og din eventuelle ægtefælle
 • Dokumentation for adkomst/brugsret til lokalerne, fx underskrevet købekontrakt, lejekontrakt eller forpagtningskontrakt
 • Udskrift af erhvervskonto i pengeinstitut i virksomhedens navn
 • Økonomiske oplysninger om finansiering af virksomheden, fx lånekontrakt
 • Drifts‐ og likviditetsbudget
 • Interessentskabskontrakt, hvis virksomheden drives af flere personer

Hvis ansøger er et selskab, forening eller anden juridisk person

 

 • Udfyldt ansøgningsskema om alkoholbevilling for selskaber, foreninger, mv.
 • Konceptbeskrivelse (restaurationstype, musik, størrelse, antal pladser, åbningstider mv.)
 • Fotodokumentation for den samlede direktion og bestyrelse (fx kopi af kørekort, pas eller lignende)
 • Selskabsoplysninger, udskrift fra Erhvervsstyrelsen
 • Vedtægter for selskabet (vedtægten skal indeholde §16 i restaurationsloven)
 • Stiftelsesdokument og generalforsamlingsreferat (hvis det er et nystiftet selskab)
 • Aktionær‐ eller anpartshaverfortegnelse
 • Seneste årsregnskab, revideret og underskrevet
 • Underskrevet købekontrakt, lejekontrakt eller forpagtningskontrakt vedr. lokalerne
 • Udskrift af erhvervskonto i pengeinstitut i stedets navn
 • Økonomiske oplysninger vedr. finansiering af stedet (fx lånekontrakt)
 • Drifts‐ og likviditetsbudget
 • Udfyldt ansøgningsskema om godkendelse af bestyrer for virksomhed der har/anmoder om alkoholbevilling til drift af restaurations- og hotelvirksomhed
 • Ansættelseskontrakt for bestyrer underskrevet af parterne
 • Fotodokumentation for bestyrer (fx kopi af kørekort, pas eller lignende)

Hvis du skal forny en eksisterende bevilling eller søge om godkendelse af bestyrer

Blanketter hertil findes ligeledes på politiets side om alkoholbevillinger 

Gå til siden om alkoholbevillinger på politi.dk