Udlejning af værelser

Ved udlejning af værelser er lejens fastsættelse afhængig af, hvilken type værelse der udlejes. Nedenfor følger en overordnet redegørelse for, hvordan lejen fastsættes for de forskellige typer af værelser.

A: Et enkeltværelse i en lejlighed

Nævnet skal vurdere om lejen overstiger det lejedes værdi for tilsvarende lejemål. Lejen vil som udgangspunkt inkludere forbrugsudgifter (el, gas, varme m.v.).

B: Klubværelser

Lejen skal fastsættes efter reglerne om omkostningsbestemt leje. Der henvises til afsnittet ovenfor om emnet. Som udgangspunkt skal udgifter til varme opkræves særskilt.

C: Kollegieværelser og ungdomsboliger

Nævnet har i nogle tilfælde kompetence til at tage stilling til lejen. Der henvises til særlige regler i lejelovgivningen og socialministeriets hjemmeside om ungdomsboliger.

 

Ansvarlig for siden:

Jura
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,