Omkostningsbestemt leje

Gentofte Kommune er en såkaldt reguleret kommune, hvilket betyder, at boligreguleringsloven finder anvendelse. Udgangspunktet er derfor, at lejen for en beboelseslejlighed skal fastsættes til den omkostningsbestemte leje.

Udgangspunktet for fastsættelse af lejens størrelse er reglerne om omkostningsbestemt leje. Lejen beregnes på grundlag af et budget for ejendommen, som består af en række nødvendige og rimelige udgifter til ejendommens drift. Der indgår endvidere et beregnet kapitalafkast og beløb til ejendommens vedligeholdelse og lejemålets vedligeholdelse. Herudover kan opkræves generelle eller individuelle forbedringstillæg, hvis udlejer har udført arbejder, der har medført en forøgelse af det lejedes værdi.

Ansvarlig for siden:

Jura
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,