Fraflytning Tilbagebetaling af depositum og istandsættelse

Det reguleres i lejelovgivningen og lejekontrakten, hvilken stand lejer skal aflevere lejemålet i ved fraflytning. Huslejenævnet kan dels behandle tvister om lejers istandsættelsesforpligtelse og dels behandle sager om tilbagebetaling af depositum.

Huslejenævnet kan dels behandle tvister om lejers istandsættelsesforpligtelse ved fraflytning og dels behandle sager om tilbagebetaling af depositum til lejer.

Når lejer fraflytter sit lejemål, er lejeren pligtig at aflevere det i samme stand, som det var ved indflytningen. Lejeren kan ikke blive pålagt at sætte lejemålet i bedre stand end det var ved indflytningen.

Senest 14 dage efter fraflytningsdagen skal udlejer skriftlig oplyse lejeren om, hvilke arbejder, udlejer mener, at lejeren hæfter for. Går der mere end de 14 dage, kan udlejeren ikke gøre sine krav gældende mod lejeren, med mindre eventuelle mangler ikke har kunnet opdages ved sædvanlig agtpågivenhed.

Afholdes der syn i forbindelse med fraflytningen af lejemålet og er der beboerrepræsentation i ejendommen, skal udlejer spørge, om lejeren ønsker, at beboerrepræsentanterne indkaldes til synet.

En del lejemål bliver overtaget nyistandsat og det er aftales, at lejemålet også skal afleveres nyistandsat. Ved nyistandsat forstås malet på alle malbare overflader og med nybehandlede gulve.

Hvis der opstår en tvist om istandsættelse ved fraflytning, og sagen ønskes prøvet ved huslejenævnet, bør sagen indbringes hurtigst muligt, så nævnet kan foranstalte besigtigelse af lejemålet, inden lejemålet sættes i stand. Begge parter kan indbringe en fraflytningssag for huslejenævnet.

Ansvarlig for siden:

Jura
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,