Vedligeholdelsestræning

Hvis du føler dig svækket, eller har svært ved at klare de daglige gøremål, kan vedligeholdelsestræning være med til at sikre, at du fortsat kan klare dig selv.

Du kan få hjælp til vedligeholdelsestræning, hvis du begynder at få svært ved at klare dagligdags gøremål, eller hvis du efter genoptræning har brug for hjælp til at bevare de genoptrænede færdigheder.

Det er typisk din egen læge eller hjemmesygeplejerske, som henviser dig til genoptræning.

Det er terapeuterne på Tranehaven, der vurderer dit behov for vedligeholdende træning. Tranehaven er Gentofte Kommunes Center for forebyggelse og rehabilitering.

Din træning vil være tilpasset din situation og kan både foregå som holdtræning eller individuelle forløb.

Ved vedligeholdende træning vil der oftest være tale om træning 1-2 gange om ugen.

Det er Tranehavens fysio- og ergoterapeuter, som står for din træning.

Læs om tilgængelighedsforhold på Tranehaven via GodAdgang