Genoptræning efter indlæggelse

Du har ret til genoptræning, hvis du har været behandlet eller indlagt på et hospital, og hospitalslægen vurderer, at du har behov for træning for at genopnå dine tidligere færdigheder.

Hvis lægerne på hospitalet vurderer, at du efter indlæggelse eller behandling, har brug for en genoptræningsplan, har du ret til gratis genoptræning.

Hospitalet sender din genoptræningsplan til Gentofte Kommune, som vil kontakte dig indenfor tre hverdage efter at have modtaget genoptræningsplanen. Senest ti dage derefter vil du modtage tilbud om at begynde genoptræningen.

Der er mange forskellige slags skader eller sygdomme, som kræver genoptræning. Din genoptræning vil derfor være tilpasset din diagnose. Træningen kan både foregå som holdtræning eller individuelle forløb, alt efter din genoptræningsplan.

Ved genoptræning vil der oftest være tale om intensiv træning mindst to gange om ugen i opstartsperioden.

Det er Tranehavens fysio- og ergoterapeuter, som står for din genoptræning. Tranehaven er Gentofte Kommunes Center for forebyggelse og rehabilitering.     

Hvis Tranehavens læger vurderer det nødvendigt, kan du blive indlagt på Tranehaven for at sikre den nødvendige tværfaglige indsats i forhold til din genoptræning. Indlæggelse kan ske direkte fra hospital eller fra hjemmet.

Læs om tilgængelighedsforhold på Tranehaven via GodAdgang