Pensionsnævnet

Det er Det Kommunale Pensionsnævn som træffer afgørelse om førtidspension på vegne af Kommunalbestyrelsen.

Det er Jobcenter Gentofte, der behandler sager – herunder ansøgningssager - om førtidspension. Jobcenteret sørger herunder for, at sagen bliver forelagt kommunens Rehabiliteringsteam.

Når Rehabiliteringsteamet har vurderet, om det evt. kan indstille til førtidspension, forelægger Jobcenter Gentofte førtidspensionssagen for Det Kommunale Pensionsnævn.

Beslutter Pensionsnævnet at følge Rehabiliteringsteamets indstilling, sender Pensionsnævnet skriftlig afgørelse til borgeren inden for normalt 2 dage.

Pensionsnævnet træffer også afgørelser i kontrolsager og ved ansøgning om forhøjelse af førtidspension m.v. efter tidligere regler.

Pensionsnævnet har følgende medlemmer:

  • Karl Bøtker, formand
  • Lars Nyholm

Nævnet holder 1-2 møder om måneden.