Integrationsrådets medlemmer

Integrationsrådets medlemmer repræsenterer Kommunalbestyrelsen, Flygtninge/Indvandrergruppen, Netværksgruppen, børneområdet, skoleområdet, idrætsforeningerne, Håndværkerforeningen og Handelsstandsforeningen.

Integrationsrådet er således sammensat af organisationer m.v. med et betydeligt medlemstal, hvilket giver mulighed for bred opbakning støtte og medvirken til integrationen af flygtninge og indvandrere i Gentofte Kommune.

Flygtninge-/indvandrergruppens repræsentanter vælges ved direkte valg blandt etniske minoriteter i Gentofte Kommune. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for valgets afholdelse. De øvrige repræsentanter vælges/udpeges i deres organisationer. 

Alle repræsentanter godkendes af Kommunalbestyrelsen. 

Rådet har følgende medlemmer:

 • Ayesha Khwajazada (formand), flygtninge- og indvandrerrepræsentant
 • Kosna Savage (næstformand), flygtninge- og indvandrerrepræsentant 
 • Hamdi Abdirisak Ali, flygtninge- og indvandrerrepræsentant
 • Sahar Barkand, flygtninge- og indvandrerrepræsentant
 • Soleiman Gafuri, flygtninge- og indvandrerrepræsentant
 • Zakir Hussain Shahoo, flygtninge- og indvandrerrepræsentant
 • Søren B. Heisel, Kommunalbestyrelsen
 • Katja S. Johansen, Kommunalbestyrelsen
 • Ellen Margrethe Andersen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte
 • Ane Palsberg, bestyrelserne på skoleområdet
 • Michael Dall, Håndværkerforeningen i Gentofte Kommune

En repræsentant for Handelstandsforeningen forventes udpeget efterfølgende.

Et medlem blandt personer, der er bestyrelsesformænd på daginstitutionsområdet afventer.

Et medlem blandt personer, der har tilknytning til idrætsforeninger efter indstilling fra Sammenslutningen af idrætsforeninger afventer.

Ansvarlig for siden:

Stab & Udvikling
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,