Gå til hoved indhold

Klima- og trafikprojekt på vej

Vi trafikregulerer og klimatilpasser Høeghsmindevej og Smakkegårdsvej, så vejene er klar til fuld regnvandsseparering.

Værd at vide

  • Klima- og trafikprojektet på Høeghsmindevej og Smakkegårdsvej sættes igang ultimo 2024 og forventes afsluttet i ultimo 2026.
  • Projektet kombinerer klimatilpasning og trafikregulering. Samtidig bliver kørebane og cykelstier totalrenoveret og fortove får et løft.
  • Projektet forbereder vejene til senere fuld regnvandsseparering i overensstemmelse med den overordnede rækkefølgeplan i Gentofte Kommune.
  • Projektet udføres i samarbejde mellem Gentofte Kommune og Novafos, som er kommunens vand- og spildevandsselskab.
  • Der afholdes informationsmøde på Gentofte Rådhus i sommeren 2023. Beboere i området får en invitation. 

Hvad betyder projektet for dig som beboer?

Du kan opleve gener

Under anlægsarbejdet kan du opleve gener såsom ændrede adgangsforhold, korte perioder med afspærringer, støj og tung trafik. Du vil få nærmere information undervejs. Når projektet er færdigt, vil du opleve en vej, som er mere grøn, og som vi forventer vil fremstå mere fredelig på grund af de nye tiltag. 

Der vil være udgifter til separatkloakering på egen matrikel

Gentofte Kommune og Novafos afholder anlægsudgifterne frem til matrikelskel. Det er dog den enkelte grundejer eller boligforening, der skal afholde omkostningerne i forbindelse med separatkloakering på egen matrikel. Du vil i god tid få nærmere information om dette.  

Se de forventede udgifter til separatkloakering  

Spørgsmål og svar

Kontakt os hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål til klima- og trafikprojektet på Høeghsmindevej og Smakkegårdsvej, så er du velkommen til at kontakte Gentofte Kommune.

Du kan skrive til os på:

klimavej@gentofte.dk  

Du kan ringe til os på tlf.: 

39 98 81 00

Læs mere