Gå til hoved indhold

Ydelsesbeskrivelser

Ydelsesbeskrivelserne beskriver den hjælp og støtte, der gives i kommunens tilbud til voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte.

Hvad er en ydelsesbeskrivelse 

Ydelsesbeskrivelsen af et tilbud følger en fast skabelon og er politisk godkendt.
Beskrivelsen består af følgende:

  • målgruppen
  • antal pladser
  • formål og faglig referenceramme
  • graduering af støttebehov
  • ydelsens indhold og omfang
  • handleplaner og pædagogiske planer
  • takster og egenbetaling.

Beskrivelserne viser, hvordan et tilbud tilrettelægger indsatserne for voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte. De skal også sikre, at du som borger kender dine rettigheder, og at tilbuddene har præcise rammer for de ydelser, som du får. Man kan sige, at beskrivelserne fungerer som en forventningsafstemning mellem borger, tilbud, politikere og sagsbehandlere.