Gå til hoved indhold

Sagsbehandlingsfrister - social- & handicapområdet

Her kan du se, hvor lang tid der forventes at gå, fra du har ansøgt om hjælp til der træffes en afgørelse. Det er kommunalbestyrelsen, der bestemmer fristerne.

Om sagsbehandlingsfrister

Fra vi modtager din ansøgning og til der er truffet en afgørelse kan der gå mellem 10 og 90 arbejdsdage afhængig af, hvilken støtte eller hjælp du ansøger om.

Fristerne fortæller, hvornår der skal være truffet en afgørelse. De er fastsat efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. Fristen for en sag svarer til den tid, der går med at behandle 80-90 pct. af samme slags sager. Det er kommunalbestyrelsen, der godkender fristerne.

Der kan være særlige tilfælde, hvor fristen ikke kan overholdes. Det kan for eksempel være, hvis det er meget svært at få fat i den rigtige dokumentation. Hvis det sker, vil du få en skriftlig besked og et bud på, hvornår du kan forvente en afgørelse.

Botilbud

Midlertidige botilbud til personer med (betydelig) nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer.

Behandlingsfrist - 60 arbejdsdage
Lov om social service, § 107

Længerevarende botilbud til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp, pleje og omsorg

Behandlingsfrist - 90 arbejdsdage
Lov om social service, § 108

Godkendelse af friplejeboligplads til borgere med bopæl i Gentofte Kommune

Behandlingsfrist - 20 arbejdsdage
Friplejeboliglovens § 4 jf. § 3, stk. 3

Godkendelse af friplejeboligplads til borgere med bopæl udenfor Gentofte Kommune

Behandlingsfrist -30 arbejdsdage
Friplejeboliglovens § 4 jf. § 3, stk. 3

Afløsning, aflastning eller midlertidigt ophold
Behandlingsfrist -20 arbejdsdage
Lov om social service, § 84

Beskyttet beskæftigelse mv.

Tilbud om beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer

Behandlingsfrist - 40 arbejdsdage
Lov om social service, § 103

Tilbud om aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer

Behandlingsfrist - 40 arbejdsdage
Lov om social service, § 104

Forbliven i særligt klubtilbud
til personer, der inden det 18. år er bevilget særligt klubtilbud efter Lov om barnet § 84

Behandlingsfrist - 40 arbejdsdage
Lov om social service, § 104 a

Personlig hjælp, omsorg, pleje

Socialpædagogisk bistand, hjemmevejleder m.v.
Behandlingsfrist - 30 arbejdsdage
Lov om social service, § 85

Borgerstyret Personlig Assistance - BPA
Behandlingsfrist - 60 arbejdsdage
Lov om social service, § 96

Ledsagelse 15 timer om måneden
Behandlingsfrist - 30 arbejdsdage
Lov om social service, § 97

Kontaktperson til døvblinde
Behandlingsfrist 30 arbejdsdage
Lov om social service, § 98

Økonomisk hjælp og kørsel

Merudgifter (diabetes, cøliaki, kosttilskud)
Behandlingsfrist - 40 arbejdsdage
Lov om social service, § 100

Merudgifter (øvrige)
Behandlingsfrist - 60 arbejdsdage
Lov om social service, § 100

Individuel befordring
Behandlingsfrist - 10 arbejdsdage
Lov om social service, § 117

Behandling

Behandling
Behandlingsfrist - 40 arbejdsdage
Lov om social service, § 102

Rusmiddel og alkoholbehandling

Stofmisbrugsbehandling for personer uden andre sociale problemer
Behandlingsfrist - 14 arbejdsdage
Lov om social service, § 101a

Tilbud om behandling for stofmisbrug med mulighed for tilbageholdelse
Behandlingsfrist - 14 arbejdsdage
Lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling § 1

Andet

Udstedelse af socialt frikort 
Behandlingsfrist - 7 arbejdsdage
Lov om socialt frikort §2