Gå til hoved indhold

Tilsyn med de sociale tilbud

Her kan du læse om, hvad et tilsyn er, og hvem der laver tilsyn med tilbud i Gentofte Kommune.

Tilsynsrapporter

Hvad er et tilsyn?

Et tilsyn er en undersøgelse af, om lovgivningen på et område bliver overholdt. 

Socialtilsyn Hovedstaden er en offentlig myndighed, som har til opgave at føre tilsyn med, om de sociale tilbud har en tilstrækkelig høj kvalitet. Socialtilsynet undersøger, om borgerne i tilbuddet får den hjælp og støtte, de har behov for. Der er tale om et generelt tilsyn med kvaliteten i et tilbud, og ikke et personrettet tilsyn i forhold til enkelte borgere.

Socialtilsyn Hovedstaden fører tilsyn mindst én gang om året med tilbud i Gentofte Kommune. Herefter bliver der lavet en rapport, med en samlet vurdering af kvaliteten på tilbuddet. Tilsynsrapporten lægges på Tilbudsportalen. Du kan læse konklusionerne på disse nedenfor, ved at klikke på det enkelte tilbud.

Tilsynskonklusion for bo- og helhedstilbud

Her finder du  tilsynskonklusionerne. efter du har trykket på et link til et specifikt tilbud, skal du blot trykke på "tilsyn" i menuen til venstre. 
Birkegården - 2020
Blindenetværket - 2020
Blomsterhusene - 2020
Bofællesskaberne Skelvej og Callisensvej - 2020
Bofællesskabet Josephinehøj - 2020
Boligerne ved Gammelmosen - 2020
Boligerne ved Grønningen - 2020
Center for Netværk - 2020
Herberget Overførstergården - 2020
Hvide og Gule Hus - 2020

Josephinehøj - 2020
Pilekrogen - 2020

Tilsynskonklusionerne for aktivitets- og beskæftigelsestilbud


Gentofte Håndarbejdsværksted - 2020
IGenbrug Gentofte - 20
Job-, Aktivitets- og Kompetencecentret, Bevægelse og Samvær, Tekstilværkstedet, Gartnerteamet Café - 2020
Job-, Aktivitets- og Kompetencecentret, Kreativitet og Samvær - 2020
Job-, Aktivitets- og Kompetencecentret, Raastof Medie - 2020
Job-, Aktivitets- og Kompetencecentret, Sansning og Samvær -  2020
Job-, Aktivitets- og Kompetencecentret, STU Nextjob - 2020
Job-, Aktivitets- og Kompetencecentret, Struktur og Samvær - tilsyn 2017
Job-, Aktivitets- og Kompetencecentret, Udeliv og Samvær - 2020

Socialpsykiatrisk Center, Café Stolpen - 2020