Gå til hoved indhold

Handicap og psykiatri – sådan arbejder vi

Alle borgere skal have mulighed for at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv. Her kan du læse om, hvordan vi arbejder med voksne med handicap, psykisk sygdom eller sociale udfordringer.

Barn eller ung med behov for hjælp

Har dit barn særlige behov, så er det muligt at få hjælp og støtte. Vores mål er at tilbyde en tidlig, helhedsorienteret og tværfaglig indsats.

Planlægningen sker i samarbejde med både barn og familie. Indsatsen kan fx bestå af:

 • Rådgivning fra sundhedsplejen
 • Pædagogisk vejledning i dagtilbud eller i skolen
 • Vejledning fra pædagogisk psykologisk rådgivning
 • Ungdomsvejledning
 • Dag-, døgn- eller aflastningstilbud
 • Særlig støtte i almindelige institution.

Læs mere på siderne for børn med særlige behov

Jeg er fyldt 18 år - hvad så nu?

Når du er ung med handicap eller psykisk sårbarhed, ændrer din hverdag sig, når du fylder 18 år:

 • Du bliver myndig og skal så vidt muligt tage ansvar for din egen tilværelse
 • Det er nu en anden lovgivning, der gælder for dig 
 • Du får dine egne rådgivere i kommunen.

Det kan være en stor omvæltning for både dig og dine forældre. Derfor vil jeres rådgiver i kommunen tilbyde jer et møde mindst et halvt år inden, du fylder 18 år. Her møder I dine nye rådgivere. I skal tale om, hvad du kan, hvilke ønsker og behov du har, og I får mere at vide om den støtte og hjælp, du kan få, når du er fyldt 18 år.

Kontakt Social & Handicap for at høre mere om dine muligheder. 

Du kan ringe til Social & Handicap på tlf. 39 98 61 59.

Du kan også sende en e-mail til socialoghandicap@gentofte.dk

Hvis du skriver personlige informationer til kommunen, skal du gøre det sikkert med Digital Post. Hav dit MitID klar og skriv ”Social & Handicap” i emnefeltet: 

Send Digital Post til Gentofte Kommune

Voksen med behov for hjælp

Når du søger hjælp i kommunen, vil vi vurdere dine ressourcer og vanskeligheder.

Du kan læse mere om den metode, vi bruger, når vi skal finde ud af, hvilken hjælp og støtte, du skal have. Metoden hedder Voksenudredningsmetoden og bliver forkortet VUM.

Hent pjecen ’Hvorfor og hvordan? Voksenudredningsmetoden (VUM)’.

Som fagperson eller sagsbehandler i en anden kommune kan du læse mere om, hvordan en borger bliver indstillet til et tilbud i Gentofte Kommune.

Læs om VUM og indstilling på siden "Til sagsbehandlere"

Rehabilitering

Rehabilitering er et vigtigt omdrejningspunkt i vores arbejde med voksne med handicap eller psykiske udfordringer.

Rehabilitering betyder, at:

 • Du får mest mulig kontrol over dit eget hverdagsliv.
 • Du får mulighed for at være en aktiv samfundsborger ud fra dine egne forudsætninger.
 • Du opnår selvstændighed og en meningsfuld hverdag, sådan som du synes, det er bedst for dig.


Vi tager udgangspunkt i din mening, dine styrker, dit netværk og den tidsplan, der er realistisk for dig.

Fokus på trivsel og netværk

For dig, som har et handicap, en psykisk sygdom eller sociale udfordringer, er dit netværk vigtigt for, at du kan have en god og meningsfyldt hverdag.

Der er mange veje til at skabe et godt netværk.

Fællesskaber og mødesteder


Find steder du kan mødes med andre og find fællesskaber, der skaber værdi for dig.
Her kan du få nye relationer, og du kan også selv bidrage til fællesskabet. Det vil vil gerne hjælpe dig med.

Læs mere om de muligheder, der er i kommunen 

Netværksstrategi


Vi arbejder målrettet med at styrke borgerens netværk og mulighed for at dyrke aktiviteter, indgå i sociale fællesskaber samt skabe og fastholde betydningsfulde relationer.

Læs hele netværksstrategien [Link]

Indflydelse på dit liv og din dagligdag

Bruger du et af kommunens bo-, aktivitets- og beskæftigelsestilbud, så har du mulighed for selv at få indflydelse. Når du er med i tilbuddets brugerråd, så kan du være med til at bestemme, hvordan tilbuddet skal fungere. På dit eget tilbud kan du høre mere om hvordan.

Der arrangeres fællesdage eller temamøder for brugerråd på tværs af tilbuddene i kommunen.

Vi bruger en fælles standardvedtægt for brugerråd. Den er blevet til på baggrund af de mange erfaringer vores brugerråd har gjort sig.

Hent Rammer for brugerindflydelse