Tilsyn på bo- og dagtilbud til voksne

Socialtilsynet fører tilsyn med bo- og helhedstilbud til voksne med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte. Gentofte Kommune fører tilsyn med aktivitets- og beskæftigelsestilbud i kommunen. Her kan du finde de seneste tilsynsrapporter.

Tilsynsmyndigheden foretager årligt ét anmeldt tilsyn på hvert af tilbuddene, og herudover gennemføres både generelle og individuelle uanmeldte tilsyn. Det er dog ikke alle afdelinger i et tilbud der får besøg af tilsynet hvert år. Her kan du se de seneste tilsynsrapporter oplistet i alfabetisk rækkefølge efter navnet på tilbuddet.

Birkegården - tilsyn 2019

Blindenetværket - tilsyn 2019

Blomsterhusene - tilsyn 2019

Bofællesskaberne Skelvej og Callisensvej - tilsyn 2019

Bofællesskabet Josephinehøj tilsyn 2019

Bofællesskabet Rose Marie - tilsyn 2019

Boligerne ved Gammelmosen - tilsyn 2019

Boligerne ved Grønningen - tilsyn 2019

Center for Netværk - tilsyn 2019

Gentofte Håndarbejdsværksted - tilsyn 2019

Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej 20-28 - tilsyn 2018

Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej 20-28/Boligerne ved Gammelmosen - tilsyn 2018

Herberget Overførstergården - tilsyn 2019

Hvide og Gule Hus - tilsyn 2019

IGenbrug Gentofte - tilsyn 2016

Job-, Aktivitets- og Kompetencecentret, Bevægelse og Samvær, Tekstilværkstedet, Gartnerteamet Café - tilsyn 2018

Job-, Aktivitets- og Kompetencecentret, Kreativitet og Samvær - tilsyn 2016

Job-, Aktivitets- og Kompetencecentet, Raastof Medie - tilsyn 2017

Job-, Aktivitets- og Kompetencecentret - tilsyn 2019

Job-, Aktivitets- og Kompetencecentret, Sansning og Samvær - tilsyn 2015

Job-, Aktivitets- og Kompetencecentret, STU Nextjob - tilsyn 2015

Job-, Aktivitets- og Kompetencecentret, Struktur og Samvær - tilsyn 2017

Job-, Aktivitets- og Kompetencecentret, Udeliv og Samvær - tilsyn 2016

Job-, Aktivitets- og Kompetencecentret, Vintappergården - tilsyn 2017

Josephinehøj - tilsyn 2019

Pilekrogen - tilsyn 2019

Socialpsykiatrisk Center, Café Stolpen - tilsyn 2019

Østerled - tilsyn 2019

Ansvarlig for siden:

Social og Handicap Kvalitet og Udvikling
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39986144,