Til sagsbehandlere

Gentofte Kommune har et bredt udbud af tilbud til voksne med handicap og sindslidelser. Her finder du mere viden om tilbuddene, og hvordan I kan komme i betragtning til en plads.

Gentofte Kommune sælger dag- og botilbudspladser til voksne fra andre kommuner med handicap og sindslidelse.

Vil du vide mere om de enkelte bo- og dagtilbud i kommunen, kan du finde det i Find bo-, aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Hvis du ønsker at sammenligne tilbud i hele landet kan du søge i Tilbudsportalen.

Indstilling til bo- eller dagtilbudsplads

Ved behandling af sager på handicap- og udsatte voksenområdet anvender Gentofte Kommune voksenudredningsmetoden udarbejdet af KL og Social- og Integrationsministeriet. Metoden indeholder redskaber til at understøtte alle væsentlige sagstrin, dvs. modtagelse af henvendelse om hjælp, udredning af borgeren, indstilling til hjælp, udarbejdelse af afgørelse og handleplan, bestilling af indsats samt opfølgning herpå.

Voksenudredningsmetoden er grundlaget for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum. Metoden sikrer en systematisk udredning af borgerens behov samt en lovmedholdelig og effektiv sagsbehandlingsproces.

Ønsker du som sagsbehandler i anden kommune at købe et bo- eller dagtilbud i Gentofte Kommune, skal du anvende Voksenudredningsmetodens udrednings- og indstillingsskema. Du skal sende skemaerne til følgende:

  • Vedrører din indstilling et et af følgende dagtilbud; Birkegården, Gentofte Håndarbejdsværksted eller Job-, aktivitets- og kompetencecenteret, så sendes skemaerne direkte til tilbuddene. 
  • Er du i tvivl om hvilket af de tre dagtilbud, der vil være det rette for borgeren, sendes skemaerne til de pædagogiske konsulenter i Social og Handicap - se kontraktoplysninger nederst på siden.
  • Vedører din indstilling et af Gentofte Kommunes øvrige dagtilbud eller et botilbud sendes udrednings- og indstillingsskema til Social og Handicap - se kontaktoplysninger nederst på siden. 

Standardkontrakt ved køb af bo- eller dagtilbudsplads

Såfremt Gentofte Kommune træffer beslutning om, at borgeren kan anvises en ledig plads i det ønskede tilbud, udarbejdes en kontrakt mellem Gentofte Kommune som udfører og den kommune, der er handlekommune for borgeren og bestiller en plads på vegne af borgeren. Gentofte Kommune fremsender kontrakten til borgerens handlekommune - se standardkontrakt her.

I kontrakten henvises til Gentofte Kommunes serviceniveau for brugerbetaling samt kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser.

Ansvarlig for siden:

Social og Handicap Myndighed
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39986000,