Serviceniveau for brugerbetaling

Skal jeg selv betale kost, rengøring, licens mv., når jeg som voksne med handicap, sindslidelse eller socialt udsat har et tilbud i Gentofte Kommune? Få svar i "serviceniveau for brugerbetaling".

Som borger med handicap skal du kompenseres for følgerne dit handicap. Samtidig skal du ligestilles med resten af befolkningen og selv bidrage til at dække dine grundlæggende forsørgelsesudgifter.

Som bruger af et af Gentofte Kommunes tilbud til voksne med handicap, sindslidelser og særlige sociale forhold kan du i ”Serviceniveau for brugerbetaling” læse om, hvilke udgifter, du selv skal afholde, og hvilke kommunen betaler for dig.

Du kan også orientere dig om vores serviceniveau i ydelsesbeskrivelserne for kommunes bo- og dagtilbud til voksne samt i de kvalitetsstandarder, der ligger til grund for tildeling af hjælp til voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte.

Ansvarlig for siden:

Social & Handicap Tilbudsområdet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39986577,