Indflydelse på eget liv og dagligdag

Gentofte Kommune ønsker at give brugere af tilbud for voksne med handicap, sindslidelse eller sociale problemer de bedst mulige betingelser for at få indflydelse på deres eget liv.

I Gentofte Kommune har brugerne af kommunens bo, aktivitets- og beskæftigelsestilbud en brugerbestyrelse, så de selv har indflydelse på, hvordan deres tilbud tilrettelægges.

Guide om brugerbestyrelser

For at understøtte tilbuddenes arbejde med brugerbestyrelser, er der udarbejdet en guide. Guiden indeholder foruden en målsætning, nogle konkrete faglige og praktiske anvisninger på, hvordan opgaven med brugerbestyrelser kan gribes an.

Evaluering af arbejdet med brugerbestyrelser

Brugerbestyrelser, pårørenderåd og MED-grupper har i oktober-november 2011 gennemført en selvevaluering af arbejdet med brugerbestyrelser ud fra et fælles åbent spørgeskema.  En opsamling er udarbejdet, der opsummerer hovedpointerne i besvarelserne. Erfaringerne fra arbejdet med brugerbestyrelserne blev drøftet på et dialogmøde i februar 2012.

Standardvedtægter for brugerbestyrelser

I april 2008 blev de første standardvedtægter for brugerbestyrelser vedtaget. Etableringen af brugerbestyrelserne og arbejdet i brugerbestyrelserne på de enkelte tilbud tog afsæt heri. På baggrund af evalueringsprocessen blev disse vedtægter revideret. De nye standardvedtægter for brugerbestyrelser er gældende fra juni 2012.

Temadage for brugerbestyrelser

De senere år er der afholdt forskellige fællesdage eller temamøder for brugerbestyrelser på tværs af tilbuddene i kommunen. En lille film fortæller fra en disse dage om brugerbestyrelsernes erfaringsudveksling og netværk.