Gå til hoved indhold

Fremtidens afløbssystem

Spildevand for sig - regnvand for sig. Den nye spildevandsplan beskriver fremtidens afløbssystem, der skal ruste Gentofte Kommune mod oversvømmelser og sikre renere vand i søer, vandløb og Øresund.

Værd at vide

  • Klimaforandringer og kraftig regn betyder, at afløbssystemet kommer under pres, fordi der ikke er plads nok til både regnvand og spildevand. Det medfører oversvømmelser og overløb med blandet spildevand og regnvand til søer, vandløb og Øresund. 
  • Nyt i ’Spildevandsplan 2022-2032’ er blandt andet strategien om at gennemføre fuld separering i hele Gentofte Kommune. Fuld separering betyder, at regnvand og spildevand fremover skal adskilles i hvert sit system. Det betyder også, at grundejere over tid skal adskille spildevand og regnvand på egen grund.
  • Fuld separering af regnvand og spildevand skaber bedre plads i afløbssystemet og skal forbedre vandmiljøet, sikre rent badevand og ruste kommunen bedre mod oversvømmelser med blandet spildevand og regnvand. 
  • Se hvornår, der er planlagt separering af afløbssystemet i dit område ved at søge på din adresse i rækkefølgeplan for separering i Gentofte Kommune.
  • ’Spildevandsplan 2022-2032' kommer i høring fra april-maj 2022. Spildevandsplanen bliver herefter politisk behandlet i august 2022.
  • Hvis politikerne vedtager ’Spildevandsplan 2022-2032’, bliver fuld separering udrullet i etaper fra 2024 til 2050. 

Link til høring over Spildevandsplanen

Spørgsmål og svar

Her kan du få svar på dine spørgsmål

Der er flere måder, du kan blive klogere på, hvad den nye spildevandsplan betyder for dig, hvis den bliver vedtaget: 

  • Drop in: Klimaspots tirsdage kl. 16-18 på Dyssegård Lokalbibliotek og onsdage kl. 10-12 på Gentofte Lokalbibliotek. Drop in er i hele høringsperioden undtagen hen over påske. Her kan du tale med fagfolk fra Gentofte Kommune og Novafos.
  • Informationsmøde: Torsdag den 5. maj kl. 19-21 i Rådhussalen på Gentofte Rådhus. Her vil du få en introduktion til ’Spildevandsplan 2022-2032’ og fuld separering, samt hvad det betyder for dig. Du vil også få mulighed til at stille spørgsmål til fagfolk fra Gentofte Kommune og Novafos. Tid og sted opdateres.
     

Fra fællessystem til fuld separering

I dag løber spildevand og regnvand i det samme afløbssystem i det meste af Gentofte Kommune – både på offentlige veje og på private grunde. Det kaldes et fællessystem.

Illustrationen viser, hvordan regnvand og spildevand fra vask, bad og toilet i dag løber sammen i et fælles system.en skal adskilles i separate systemer.


I fremtiden skal al regnvand adskilles fra spildevandet – både på offentlige veje og private grunde. Det kaldes fuld separering. Grundejerne kan adskille spildevand og regnvand på forskellige måder: 1. Ved at lægge en ekstra ledning på grunden til regnvand, 2. ved at lede regnvandet fra grunden i render på overfladen eller 3. ved at nedsive en del af regnvandet på grunden. Forholdene på grunden afgør, hvad der kan lade sig gøre hos den enkelte.

Illustrationen viser, hvordan regnvand og spildevand fra vask, bad og toilet i fremtiden skal adskilles i separate systemer.

Regnvand for sig – spildevand for sig – en lille tegnefilm om separatkloakering

Se Novafos’ tegnefilm, der på knap fire minutter forklarer fuld separering. Fuld separering kaldes i filmen separatkloakering.