Gå til hoved indhold

Børn med særlige behov 3-5 år

Læs om mulighederne for støtte til børn i børnehave. Læs også om specialiserede dagtilbud og døgntilbud.

Værd at vide

  • Du kan forvente en sagsbehandlingsfrist på op til 60 arbejdsdage for visitation til særlig dagtilbudsplads/særligt klubtilbud (lov om social service §32 / §36)

  • Hvis du er bekymret for dit barns udvikling og trivsel, kan du kontakte dit barns sundhedsplejerske. Din sundhedsplejerske kan hjælpe med at vurdere, om dit barn har brug for ekstra støtte.
  • Du kan også kontakte kommunens tværfaglige team af rådgivere i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).
  • Går dit barn i dagtilbud, og har dit barn behov for en særlig støtteindsats, samarbejder dit barns dagtilbud altid med dig som forælder. Er der behov for det, kan lederen af dit barns dagtilbud søge om støtte til dit barn hos Børnevisitationen i kommunen.
  • Ud fra en konkret vurdering af dit barn kan Børnevisitationen bevilge pædagogisk vejledning til personalet i dit barns institution, ekstra personaleressourcer til dit barn, plads i kompetencecenter eller plads i specialbørnehave.
  • Der er forskellige former for økonomisk støtte, du kan søge, hvis du har et barn med særlige behov: Hjælp til merudgifter, kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og hjemmetræning af dit barn.

Rådgivning og vejledning

Støtte i dagtilbud og specialtilbud for 3-5 årige

Hjælp, støtte og aktiviteter i hverdagen

Sagsbehandlingsfrister og klagevejledning