Gå til hoved indhold

Frister for sager om børn med særlige behov

Kommunalbestyrelsen har fastsat frister for, hvor lang tid det må tage at behandle din sag, hvis du har et barn eller ung med et særligt behov. Find sagsbehandlingsfristen for din sag i listen.

Hvor længe må vi være om at behandle din sag?

Barnets lov Serviceloven Behandlings
tid
Anmodning om Børnefaglig undersøgelse (Børneudredning, Barnets lov § 20, stk. 2) (servicelovens § 50) 20 arbejdsdage
Rådgivning, undersøgelse og behandling - børn/unge med adfærdsvanskeligheder og deres familier (Barnets lov § 31) (servicelovens § 50) 20 arbejdsdage
Rådgivning, undersøgelse og behandling - børn/unge med nedsat funktionsevne og deres familier (Barnets lov § 81, stk. 1). (servicelovens § 11, stk. 7) 20 arbejdsdage
Fysio- og ergoterapi til børn/unge med nedsat funktionsevne (Barnets lov § 81, stk. 1) (servicelovens § 11, stk. 7) 40 arbejdsdage
Ophold i dagtilbud, fritidshjem, klub eller uddannelsessted (Barnets lov § 32, stk. 1, nr. 1) (serviceloven § 52 stk. 3 nr. 1) 20 arbejdsdage
Støtte i hjemmet (Barnets lov § 32, stk. 1, nr. 2) (servicelovens § 52, stk. 3, nr. 2) 20 arbejdsdage
Familiebehandling (Barnets lov § 32, stk. 1, nr. 5) (servicelovens § 52, stk. 3, nr. 3) 20 arbejdsdage
Familieanbringelse (Barnets lov § 32, stk. 1, nr. 6) (servicelovens § 52, stk. 3, nr. 4) 120 arbejdsdage
Støtteophold for et barn/en ung (Barnets lov § 32, stk. 1, nr. 7) (servicelovens § 52, stk. 3, nr. 5) 20 arbejdsdage
Fast kontaktperson (Barnets lov § 32, stk. 1, nr. 3) (servicelovens § 52, stk. 3, nr. 6) 20 arbejdsdage
Formidling af praktiktilbud i forbindelse med udbetaling osv. (Barnets lov § 32 stk. 1, nr. 4) (servicelovens § 52, stk. 3, nr. 8) 20 arbejdsdage
Anden hjælp via rådgivning, behandling og støtte (Barnets lov § 32, stk. 1, nr. 8) (servicelovens § 52 stk. 3 nr. 9) 20 arbejdsdage
Økonomisk støtte til konsulentbistand og/eller prævention (Barnets lov § 35, stk. 1) (servicelovens § 11, stk. 4). 20 arbejdsdage
Økonomisk støtte til andre udgifter (Barnets lov § 35, stk. 4). (servicelovens § 52 a). 20 arbejdsdage
Økonomisk støtte til forældres transportudgifter i forbindelse med møder i barnets handlekommune (Barnets lov § 36) (servicelovens § 71, stk. 9). 10 arbejdsdage
Privat familiepleje (Barnets lov § 42) (servicelovens § 78) 30 arbejdsdage
Frivillig anbringelse af et barn/en ung uden for hjemmet (Barnets lov § 46) (servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7) 120 arbejdsdage (24 uger)
Hjemmetræning (Barnets lov § 85, stk. 1-3, jf. § 82, nr. 3) (servicelovens § 32 a) 130 arbejdsdage (26 uger)
Udstyr, kurser, hjælpere mv. ved hjemmetræning (Barnets lov § 85, stk. 6) servicelovens § 32a, stk. 6). 40 arbejdsdage
Dækning af nødvendige merudgifter (Barnets lov § 86) (servicelovens § 41) 40 arbejdsdage
Tabt arbejdsfortjeneste (Barnets lov § 87) (servicelovens § 42) 40 arbejdsdage
Ledsagelse til børn/unge med betydeligt nedsat funktionsevne (Barnets lov § 89, stk. 1) (servicelovens § 45) 20 arbejdsdage
Personlig og praktisk hjælp (Barnets lov § 90, nr. 1, jf. servicelovens § 83). (servicelovens § 83 jf. §44) 40 arbejdsdage
Afløsning/aflastning (Barnets lov § 90, nr. 2, jf. servicelovens § 84, stk. 1). (servicelovens § 84, stk. 1. jf. § 44) 40 arbejdsdage
Vedligeholdelsestræning (Barnets lov § 90, nr. 3, jf. servicelovens § 86, stk. 2) (servicelovens § 86 stk. 2 jf. § 44) 40 arbejdsdage
Bevilling af hjælpemidler (Barnets lov § 90, nr. 4, jf. servicelovens § 112) (servicelovens § 86 stk. 2 jf. § 44) 15-40 arbejdsdage
Bevilling til forbrugsgoder (Barnets lov § 90, nr. 5, jf. servicelovens § 113). (servicelovens § 86 stk. 2 jf. § 44) 20-40 arbejdsdage
Bevilling af midlertidige hjælpemidler og forbrugsgoder (Barnets lov § 90, nr. 6, jf. servicelovens 113b) (servicelovens § 86 stk. 2 jf. § 44) 15-40 arbejdsdage
Støtte til bil (Barnets lov § 90, nr. 7, jf. servicelovens § 114) (servicelovens § 86 stk. 2 jf. § 44) 100 arbejdsdage
Støtte til boligindretning (Barnets lov § 90, nr. 8, jf. servicelovens § 116) (servicelovens § 86 stk. 2 jf. § 44) 20 / 120 arbejdsdage
Individuel befordring (Barnets lov § 90, nr. 9, jf. servicelovens § 117) (servicelovens § 86 stk. 2 jf. § 44) 10 arbejdsdage
Pasning af nærtstående med handicap/alvorlig sygdom (Barnets lov § 90, nr. 10, jf. servicelovens § 118) (servicelovens § 86 stk. 2 jf. § 44) 3 arbejdsdage
Pasning af nærtstående, der ønsker at dø hjemme (Barnets lov § 90, nr. 11, jf. servicelovens §§ 119-122) (servicelovens § 86 stk. 2 jf. § 44) 10 arbejdsdage
Ungestøtte (Barnets lov § 116) (servicelovens § 76, stk. 4) 40 arbejdsdage
Inddragelse af VISO på forældreanmodning (Barnets lov § 165) (servicelovens § 13, jf. VISO-bekendtgørelsen). 40 arbejdsdage
Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter (Barnets lov § 35, stk. 3) (servicelovens § 11, stk. 6) 5 arbejdsdage