Gå til hoved indhold

Dit barns forløb hos Sundhedsplejen

Få overblik over, hvornår sundhedsplejersken kommer på besøg, og hvornår dit barn har kontakt med sundhedsplejen i alderen 0 til 16 år.

Før du får barn

Du kan få besøg af en sundhedsplejerske, før dit barn bliver født. Her kan I tale om forventningerne til den første tid med det lille barn, forældrerollen og høre om, hvad sundhedsplejen i Gentofte Kommune tilbyder spædbørnsfamilier.

Sundhedsplejen anbefaler, at besøget ligger omkring den 30. graviditetsuge.

Det er din jordemoder eller læge, der henviser dig til et graviditetsbesøg. Du kan også selv kontakte Sundhedsplejen og ønske et besøg.

 

Den første uge

Sundhedsplejersken kommer på besøg hjemme hos jer 4-6 dage efter fødslen.

Hver gang sundhedsplejersken kommer på besøg, bliver dit barn målt og vejet, og sundhedsplejersken taster oplysningerne ind i barnets elektroniske journal på sundhedsvejen.dk.

Ved det første besøg efter fødslen vil sundhedsplejersken primært veje og kigge på barnet. Hun vil se på barnets farve og høre ind til barnets vandladning og afføring. Sundhedsplejersken vil vejlede om amning eller flaskegivning.

Det er et kort besøg på ca. 30 minutter.

8-10 dage

Når dit barn er 8-10 dage kommer sundhedsplejersken på besøg hos jer igen. Her er fokus blandt andet på:

 • hvordan jeres nyfødte barn trives og udvikler sig.
 • hvordan jeres barn sover og spiser.
 • hvordan kontakten er mellem barnet og jer forældre.
 • hvordan I trives som forældre.

Det lille barns kranieknogler er meget bløde. Dette skal man være opmærksom på efter fødslen, fordi barnets hoved tager facon efter, hvordan det ligger. Derfor undersøger sundhedsplejersken også dit barns kraniefacon.

Derudover fortæller sundhedsplejersken om:

 • de forebyggende helbredsundersøgelser hos lægen
 • vaccinationer
 • valg af daginstitution
 • sikkerhed i hjemmet
 • muligheden for at deltage i en mødregruppe.

3-4 uger

Sundhedsplejersken besøger jer også, når dit barn er 3-4 uger. Her er fokus blandt andet på:

 • hvordan dit barn trives og udvikler sig generelt.
 • hvordan dit barn udvikler sig motorisk.
 • hvordan jeres barn sover og spiser.
 • hvordan kontakten er mellem barnet og jer forældre.
 • hvordan I trives som forældre.

2-3 måneder

Når dit barn er 2-3 måneder, har sundhedsplejerskens besøg især fokus på:

 • hvordan dit barn trives og udvikler sig generelt.
 • hvordan jeres barn udvikler sig motorisk samt socialt og følelsesmæssigt.
 • hvordan kontakten er mellem barnet og jer forældre, og hvordan I stimulerer jeres barns udvikling.
 • hvordan I trives som forældre, og om der er tegn på efterfødselsreaktion hos en eller begge af jer forældre.

Det er en stor begivenhed at blive forælder. Derfor er det også normalt, at du oplever en fysisk eller psykisk reaktion efter fødslen – både som mor og som far.

Læs mere:

Efterfødselsreaktion

Mor og barn-gruppen 

4-6 måneder

Når dit barn er 4-6 måneder, kommer sundhedsplejersken hjem til jer igen. Her er fokus især på:

 • hvordan dit barn trives og udvikler sig generelt.
 • hvordan jeres barn udvikler sig motorisk samt socialt og følelsesmæssigt.
 • hvordan dit barn sover og spiser.
 • hvordan dit barn skal overgå til anden mad end amning/modermælkserstatning.

8-10 måneder

Sundhedsplejersken kommer på det sidste og afsluttende hjemmebesøg hos jer, når dit barn er 8-10 måneder.

Her taler sundhedsplejersken med jer om, hvordan det går med jeres barn, jeres familie og jer som forældre. I har mulighed for at vende det, der er behov for hos jer.

Sundhedsplejersken har desuden fokus på:

 • jeres barns trivsel og udvikling, både motorisk, socialt og følelsesmæssigt
 • jeres barns overgang til familiens mad
 • jeres barns søvn
 • jeres barns sprogudvikling
 • jeres barns tænder
 • forebyggelse af ulykker
 • jeres barns opstart i dagtilbud.

1-6 år

Fra dit barn er omkring et år, og til det starter i skole, kan du ringe til dit barns sundhedsplejerske for at få vejledning og eventuelt aftale et hjemmebesøg.

Sundhedsplejersken har også en konsulentfunktion, der kan bruges af jer forældre og personalet i jeres daginstitution.

6-16 år

I skolealderen skal dit barn til samtaler og undersøgelser hos skolens sundhedsplejerske. Derudover står sundhedsplejersken for sundhedsundervisning i klasserne og for mindre grupper af elever.

0. klasse:
Her er fokus barnets opstart og trivsel i skolen, venskaber, motorik, kost, hygiejne og toiletvaner.

2. klasse:
Her er fokus barnets generelle trivsel, sport og motion, venskaber og fællesskab.

5. klasse:
Her er fokus elevens generelle trivsel, sport og motion, pubertet, venskaber og fællesskab.

8. klasse:
Her er fokus elevens generelle trivsel, sport og motion, pubertet, venskaber og fællesskab. Forebyggelse relateret til alkohol og rygning.